Posts Tagged ‘çıkmış sorular’

BANKA SINAVLARI-İŞ BANKASI MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI SINAV SORULARI

EKONOMİ SORULARI

1. Tam rekabet piyasasında, piyasa fiyatı ortalama genel masraflar asgarisinin altında iken, firma kârını nasıl en çoklaştırır? Anlatınız.
2. Bir ülkenin ödemeler dengesi açığı ya da fazlası sabit kur sistemi ve serbestçe dalgalanan kur sistemi altında nasıl ortadan kalkar? Anlatınız.

3. Türkiye ile Avrupa Birliği arasında 01 Ocak 1996 tarihinde kurulan gümrük birliğini iktisadi açıdan değerlendiriniz.

4. Döviz kuru, reel kur, ihracat, ithalat, faiz haddi ve sermaye hareketleri arasındaki ilişkileri açıklayınız.

Not: Her soru 25 puandır.

BİLGİSAYAR SORULARI

1. Zamanında ödenmesi halinde 15.000.000.- TL olan vergi borcunun bir yıl ertelenmesi halinde gelecek yıl ödenmesi gereken tutar; 20.000.000 TL daha sonraki yıl ödenmesi halinde de 30.000.000 TL olacaktır. Banka faiz oranının %40 olduğu bir dönemde vergi borcunun ödenmesi konusunda nasıl bir karar verirsiniz. Bilgisayar Mantığına göre problemin çözüm aşamalarını adım adım sıralayınız ve örnek problemi çözerek karar veriniz. (40 puan)
2. Bilgisayarla yapılabilecek işlemleri ana başlıklar halinde sadece sıralayınız. (10 puan)
3. “A” anüiteyi (anapara+faiz), “P” dönem başında yatırılan anaparayı “i” faiz oranını ve “N” ise periyot sayısını temsil etmek üzere bileşik faiz problemi A=P (1+i) şeklinde verilmektedir.

Yüzde yüz faiz oranı ve beş yıl süre ile her yıl başında yatırılan “1000 TL” gibi bir sabit tutarın beş yıl sonunda ulaşacağı toplam değeri, yukarıdaki formülde sadece “N” değerini değiştirerek hesaplayacak bir hesaplama sürecini bilgisayar mantığına göre madde madde tanımlayınız. Yine aynı değeri kağıdınız üzerinde hesaplayınız. (30 puan)

4. Aşağıdaki kavramları birer cümle ile açıklayınız. (10 puan)

Bit, Byte, RAM, ROM, EPROM, PROM, ENIAC-1, Feedback, Abacus

5. “İşletim Sistemi Programı” kavramını kısaca tanımlayınız ve bildiğiniz işletim sistemi programlarının adını yazınız. (10puan)

PAZARLAMA SORULARI

1. Elektronik Ticaret (E-Commerce) nedir? Geleneksel Pazarlama tekniklerinden farkı nedir? Elektronik Ticaret’in Türkiye’deki şansını değerlendiriniz. (25 puan)
2. Müşteri Odaklı Pazarlama anlayışının belirleyici özellikleri nelerdir? Bu anlayışın diğer yaklaşımlarından (satış odaklı, ürün odaklı gibi) farkı nedir? Türkiye’de Müşteri Odaklı Pazarlama’yı iyi uygulayan bir, iyi uygulamayan bir firmayı örnek veriniz. (25 puan)

3. Türkiye’de perakende ticarete ne oluyor? Bu sektörde meydana gelen değişmeler nereden kaynaklanıyor? Bu değişmelerin bankacılığa yansıması nasıl olabilir? (25 puan)

4. Bir firmada Pazarlama birimi ile Üretim ve Finans birimleri arasında hangi anlaşmazlıklar ve sürtüşmeler çıkabilir? Bunları önlemenin ve çıktıklarında gidermenin yolları nelerdir? (25 puan)

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

BANKA SINAVLARI-DENİZ BANK MÜLAKATINDA ÇIKMIŞ SORULAR

Bugünkü dolar kurunu biliyormusunuz?

Mesai ye sabah 8 de başlıyoruz,bir sabah kalktınız ve saat 8 olmuş,ve yine o gün çok önemli bir toplantı var,ne yaparsınız?

Şirketin bir aracı o gün sizde kaldı,işe gidip gelmek dışında kullanmak kesinlikle yasak, müşterilerimizden birisi iş çıkış saatinde havaalanına yetişmesi gerektiğini söyledi ne yaparsınız?

Kendi işinizi neden yapmıyorsunuz?

Sizinle aynı konumda olan bir arkadaşınız,performans düşüklüğü nedeniyle işten çıkarılmak üzere, aldığınız duyuma göre iki müşteriyi daha şirkete kazandırabilirse sorunu kalmayacak,sizinde iki müşteri bulmanız halinde terfi şansınız var,ve kazandırmak üzere olduğunuz iki müşteri var,nasıl hareket edersiniz?

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 8.1/10 (8 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Banka Sınavlarında Çıkan Sorulara Örnekler

SINIFLAMA YETENEĞİ

1. Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi, diğer dördüyle oluşturulan grubun dışında kalır?

a) odun-odunluk
b) yem-yemlik
c) kaşık-kaşıklık
d) çöp-çöplük
e) göz-gözlük

2. Aşağıdaki sözcük öbeklerinden hangisi, diğer dördüyle oluşturulan grubun dışında kalır?

a) elma,armut- meyve
b) kamyon,otobüs-taşıt
c) koyun,keçi-davar
d) öğrenci,sınıf-okul
e) buğday,arpa-tahıl

3.Aşağıdaki sözcük sıralamalarından hangisi diğer dördüyle oluşturulan grubun dışında kalır?

a) emeklemek-yürümek-koşmak
b) yürümek-uçmak-yüzmek
c)ekilmek-çimlenmek-büyümek
d)düşünmek -yazmak-yayınlamak
e) ısınmak-kaynamak-buharlaşma

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘bastırmak’ sözcüğü diğer dördünden farklı anlamda kulllanılmıştır?

a) bu yıl kış erken bastırdı
b) Baharla birlikte sıcaklar bastırdı
c)düşman askerleri ansızın bastırdı
d)sağanak, köyden çıkar çıkmaz bastırdı
e) Elbisesinin eteğini dikkatle bastırdı

5. ‘Kısa, boş,kıt,seyrek,dar’ aşağıdakilerden hangisi bu sözcüklerden ikisinin birden karşıtıdır?

a) dolu
b) geniş
c) uzun
d) sık
e) bol

cevaplar: 1) e 2) d 3) b 4) e 5) e

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)