BANKACILIK HAKKINDA

BANKACILAR GÖREV TANIMLARI

Gişe yetkilisi,
İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Mesai saati başlamadan önce gişe gün başı hazırlığını yapmak,
b) Şube mevduat ve kredi hesaplarına nakit veya çekle para yatırma/çekme işlemlerini yapmak,
c) Müşteri hesap açılış talebini yerine getirmek,
d) Satış ekipleri tarafından gerçekleştirilen işlemlerin nakit tahsilatlarını gerçekleştirmek,
e) Müşterilere ödeme yapılması gereken işlemlerde kimlik tespiti yapmak ve müşteri imzasını doğrulamak, yetkisini aşan durumları ilgili yöneticiye iletmek,
f) Para yatırma-çekme, gelen havale/eft işlemlerini yapmak,
g) Döviz tevdiat hesaplarının efektif açılış, işleyiş ve kapanış işlemlerini ve bu hesaplardan ödeme işlemlerini yapmak,
h) Çek/senet bedellerinin tahsilat/ödeme işlemlerini yapmak,
i) Bireysel sigorta prim ödeme /iade/hasar ödemelerini yapmak,
j) Otomatik/düzenli ödeme talimatı almak, fatura/kredi kartı tahsilatı yapmak, tahvil ana para ve faiz kuponu ödeme işlemlerini gerçekleştirmek,
k) Gün sonu işlemlerini gerçekleştirmek; kendi kasası için gün sonu raporlarını almak ve kasa mutabakatlarını yapmak,
l) Gün içinde geçekleştirilen havale, çek, fatura tahsilatı, para yatırma, para çekme gibi işlemlere ait dokümanları düzenli olarak dosyalamak,
m) Resmi kurumlar tarafından talep edilen ve banka prosedürlerinin  gerektirdiği ek dokümanları müşteriden kontrol ederek teslim almak, eksik belgeleri müşteriye bildirmek,
vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
Güvenlik Görevlisi
Güvenlik görevlisinin temel görevi bankada güvenliğin sağlandığını göstermek ve kötü niyetli kişilere karşı bir güç oluşturmaktır. Bu açıdan güvenlik görevlisinin temel görevi şubede veya biriminde güvenliği sağlamak için beklemektir. Bir çok şubede bu görevinin yanında ATM para doldurulması veya boşaltılması ve nakil olacak paraların tekrar sayılması gibi görevler extra olarak yaptırılmaktadır. Güvenlik amacıyla şubeyi onlar açmakta ve en son da onlar kapatmaktadır. Bu açıdan, mesai saatleri daha fazladır diyebiliriz. Banka güvenlik görevlileri, asgari ücretle işe başlamakta ve yıllar geçtikçe maaşları artan oranda yükselmektedir.
Gişe elemanı, daha çok üniversite mezununun tercih edildiği bu bölümde müşterilerin hesap açtırma, kapama, eft, havale, para yatırma ve çekme, çek senet işlemleri, döviz işlemleri gibi birçok operasyonel işlem yapılmaktadır. 2010 yılı başından itibaren bankaların su elektirik gibi aylık fatura tahsilatını yapmaması ve sadece otomatik düzenli ödeme ile kabul etmesi sonrası, gişe elemanlarının işi daha nitelikli bir duruma gelmiştir. Çok yaygın şubeli bankalarda asgari ücretle başlayan gişe elemanı, yıllar geçtikçe daha yüksek ücret almakta ve performansına göre veya sınavla daha üst görevle yükselmektedir. Bugün birçok müdür veya müdür yardımcısı gişe elemanı olarak başlayan kişilerdir.
Müşteri temsilcisi veya Satış danışmanı, daha çok bankanın kredi ve diğer ürünlerini pazarlamak amacıyla birebir müşteri ile iletişim kuran ve onları ikna etmeye çalışan kişidir. Bu yönüyle daha prezentabl ve ikna kabiliyeti yüksek olması beklenir.
Servis yetkilisi ve servis yetkili yardımcısı

Gişe, kredi ve muhasebe gibi operasyon birimlerindeki işlemleri yönetmek ve yönlendirmekle görevlidir. İmza yetkisi olan ve yetkisi de o ölçüde genişleyen bu pozisyon için, bankalar üstün performans gösteren veya  açılan yükselme sınavında başarılı olan çalışanlar arasından kişiler seçmektedir.
Uzman ve/veya Uzman yardımcısı, bankaların faaliyet alanındaki konularda yetiştirilmek ve daha sonraki süreçte kullanılmak üzere istihdam edilen kadrodur. Kredi, Portföy yönetim, pazarlama, istihbarat, mali tahlil, insan kaynakları, stratejik planlama ve benzeri alanlarda bankalar bu kadrolara ihtiyaç duyarlar. Daha çok genel müdürlük veya bölge müdürlüklerinde istihdam edilebilirken şubelerde krediler departmanında veya pazarlama departmanında çalışabilirler. Yükselme şansları daha fazla olan bu kadro, operasyon yönetmeni veya pazarlama yönetmeni olarak atanabilirler. Yabancı dil bilmek bu kadro için gerekli bir koşuldur. İyi derecede yabancı dil bilenler uluslararası işlemlerde ve görüşmelerde kullanılırlar.

Müfettiş ve müfettiş yardımcıları

Bankanın tüm birimlerindeki işlemleri denetlemekle görevli kadrodur. Genellikle şube denetimi yapmalarına rağmen genel müdürlük içinde de denetim yapabilirler. Son dönemde, BDDK tarafından çıkarılan yönetmelik ve tebliğlere göre iç denetim birimi teftiş kurulunun denetimle ilgili bazı işlemlerini yapmaya başlamıştır. Bu anlamda, müfettişlerin eskiye göre gücünde ve banka içindeki konumunda bir düşme olmasına rağmen halen saygınlığını korumaktadır. Belli bir çalışma yılından sonra isterlerse müdür yardımcılığı veya müdürlük gibi idari sabit bir göreve atanabilirler.
Günümüzün seçkin mesleklerinden olan bankacılık, gerek yükselme fırsatları gerekse özel sağlık hizmetleri ve emeklilik hakları açısından diğer birçok sektöre göre daha iyi avantajlar sunmaktadır. Ancak, bunun yanında bankacılık mesleği stresli ve yoğun bir iş temposunda yapılmaktadır. Bunun için güçlü ve rekabete açık bir yapınız olmalı aksi takdirde iş hayatınızda zorlanabilirsiniz. Yukarıda sayılan pozisyonları da göz önüne alarak bu mesleğe başlayabilirsiniz.

Bütçe Uzmanı Görev Tanımı

Meslek Tanımı :
-BANKA VE BANKAYA BAĞLI İŞTİRAKÇİLERİN BÜTÇE ÇALIŞMALARINI KOORDİNE EDEN, MEVCUT FİNANSAL VERİLERİ KARŞILAŞTIRIP ANALİZ VE RAPORLARINI ÇIKARARAK ÜST YÖNETİME SUNAN VE TEKNİK-OPERASYONEL ANLAMDA DANIŞMANLIK YAPAN KİŞİDİR.
Görev ve İşlem Basamakları :

BÜTÇE UZMANI (BANKA), İŞLETMENİN GENEL ÇALIŞMA PRENSİPLERİ DOĞRULTUSUNDA, ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMANLARI ETKİN BİR ŞEKİLDE KULLANARAK, İŞÇİ SAĞLIĞI, İŞ GÜVENLİĞİ VE ÇEVRE KORUMA DÜZENLEMELERİNE VE MESLEĞİN VERİMLİLİK VE KALİTE GEREKLERİNE UYGUN OLARAK:

A) BANKANIN YILLIK GENEL BÜTÇESİNİN OLUŞTURULMA ÇALIŞMALARINI YÖNETMEK, HEDEF  VERME/ BÜTÇELEME SÜREÇLERİNİN SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE YÜRÜTÜLMESİNİ SAĞLAMAK,
B) BANKANIN BÜTÇE MODELİNİN GELİŞTİRMESİNİ SAĞLAMAK,
C) AYIN BELİRLİ DÖNEMLERİNDE BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU, TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI VE İSTANBUL MENKUL KIYMET BORSASI?NDA  YAYINLANAN VERİLERİN DÜZENLENİP SİSTEME GİRİLMESİNİ SAĞLAMAK,
D) BANKANIN ÇEŞİTLİ BÖLÜMLERİNDEN VE İŞTİRAKÇİLERDEN KULLANDIKLARI KREDİLER, GİDERLER, MASRAF KALEMLERİ GİBİ BİLGİLERİ İSTEMEK,
E) GERÇEKLEŞEN FİİLİ DEĞERLERİN SENE BAŞINDA OLUŞTURULAN BÜTÇE İLE TUTUP TUTMADIĞINI KONTROL ETMEK,
F) BÜTÇEDE TUTMAYAN KALEMLERDE NE GİBİ DEĞİŞİKLİKLERİN OLDUĞUNUN GÖZLENMESİ VE RAPORLANMASINI SAĞLAMAK,
G) BANKANIN BÜTÇE SÜRECİNİ KOORDİNE ETMEK, İLGİLİ TARAFLARI SÜREKLİ OLARAK BİLGİLENDİRMEK,
H) BANKANIN BÜTÇELENEN/FİİLİ KARŞILAŞTIRMALARININ YAPILMASINI SAĞLAMAK, YORUMLAMAK, DEĞERLENDİRMELERİ İLE BİRLİKTE ÜST YÖNETİME SUNMAK,

VB. GÖREV VE İŞLEMLERİ YERİNE GETİRİR.

 

 

Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları Görevleri

Müfettiş ve müfettiş yardımcıları

Bankanın tüm birimlerindeki işlemleri denetlemekle görevli kadrodur. Genellikle şube denetimi yapmalarına rağmen genel müdürlük içinde de denetim yapabilirler. Son dönemde, BDDK tarafından çıkarılan yönetmelik ve tebliğlere göre iç denetim birimi teftiş kurulunun denetimle ilgili bazı işlemlerini yapmaya başlamıştır. Bu anlamda, müfettişlerin eskiye göre gücünde ve banka içindeki konumunda bir düşme olmasına rağmen halen saygınlığını korumaktadır. Belli bir çalışma yılından sonra isterlerse müdür yardımcılığı veya müdürlük gibi idari sabit bir göreve atanabilirler.
Günümüzün seçkin mesleklerinden olan bankacılık, gerek yükselme fırsatları gerekse özel sağlık hizmetleri ve emeklilik hakları açısından diğer birçok sektöre göre daha iyi avantajlar sunmaktadır. Ancak, bunun yanında bankacılık mesleği stresli ve yoğun bir iş temposunda yapılmaktadır. Bunun için güçlü ve rekabete açık bir yapınız olmalı aksi takdirde iş hayatınızda zorlanabilirsiniz. Yukarıda sayılan pozisyonları da göz önüne alarak bu mesleğe başlayabilirsiniz.

 

Müşteri temsilcisi veya Satış danışmanı görevleri

Müşteri temsilcisi veya Satış danışmanı, daha çok bankanın kredi ve diğer ürünlerini pazarlamak amacıyla birebir müşteri ile iletişim kuran ve onları ikna etmeye çalışan kişidir. Bu yönüyle daha prezentabl ve ikna kabiliyeti yüksek olması beklenir.

 

Servis Yetkilisi ve Servis Yetkili Yardımcısı Görevleri


Servis yetkilisi ve servis yetkili yardımcısı

Gişe, kredi ve muhasebe gibi operasyon birimlerindeki işlemleri yönetmek ve yönlendirmekle görevlidir. İmza yetkisi olan ve yetkisi de o ölçüde genişleyen bu pozisyon için, bankalar üstün performans gösteren veya  açılan yükselme sınavında başarılı olan çalışanlar arasından kişiler seçmektedir.
Uzman ve/veya Uzman yardımcısı, bankaların faaliyet alanındaki konularda yetiştirilmek ve daha sonraki süreçte kullanılmak üzere istihdam edilen kadrodur. Kredi, Portföy yönetim, pazarlama, istihbarat, mali tahlil, insan kaynakları, stratejik planlama ve benzeri alanlarda bankalar bu kadrolara ihtiyaç duyarlar. Daha çok genel müdürlük veya bölge müdürlüklerinde istihdam edilebilirken şubelerde krediler departmanında veya pazarlama departmanında çalışabilirler. Yükselme şansları daha fazla olan bu kadro, operasyon yönetmeni veya pazarlama yönetmeni olarak atanabilirler. Yabancı dil bilmek bu kadro için gerekli bir koşuldur. İyi derecede yabancı dil bilenler uluslararası işlemlerde ve görüşmelerde kullanılırlar.

 

 

Uzman ve/veya Uzman yardımcısı Görevleri

Uzman ve/veya Uzman yardımcısı, bankaların faaliyet alanındaki konularda yetiştirilmek ve daha sonraki süreçte kullanılmak üzere istihdam edilen kadrodur. Kredi, Portföy yönetim, pazarlama, istihbarat, mali tahlil, insan kaynakları, stratejik planlama ve benzeri alanlarda bankalar bu kadrolara ihtiyaç duyarlar. Daha çok genel müdürlük veya bölge müdürlüklerinde istihdam edilebilirken şubelerde krediler departmanında veya pazarlama departmanında çalışabilirler. Yükselme şansları daha fazla olan bu kadro, operasyon yönetmeni veya pazarlama yönetmeni olarak atanabilirler. Yabancı dil bilmek bu kadro için gerekli bir koşuldur. İyi derecede yabancı dil bilenler uluslararası işlemlerde ve görüşmelerde kullanılırlar.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)