Archive for Nisan, 2012

Bankacılıkta Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları Görevleri

Bankanın tüm birimlerindeki işlemleri denetlemekle görevli kadrodur. Genellikle şube denetimi yapmalarına rağmen genel müdürlük içinde de denetim yapabilirler. Son dönemde, BDDK tarafından çıkarılan yönetmelik ve tebliğlere göre iç denetim birimi teftiş kurulunun denetimle ilgili bazı işlemlerini yapmaya başlamıştır. Bu anlamda, müfettişlerin eskiye göre gücünde ve banka içindeki konumunda bir düşme olmasına rağmen halen saygınlığını korumaktadır. Belli bir çalışma yılından sonra isterlerse müdür yardımcılığı veya müdürlük gibi idari sabit bir göreve atanabilirler.

Günümüzün seçkin mesleklerinden olan bankacılık, gerek yükselme fırsatları gerekse özel sağlık hizmetleri ve emeklilik hakları açısından diğer birçok sektöre göre daha iyi avantajlar sunmaktadır. Ancak, bunun yanında bankacılık mesleği stresli ve yoğun bir iş temposunda yapılmaktadır. Bunun için güçlü ve rekabete açık bir yapınız olmalı aksi takdirde iş hayatınızda zorlanabilirsiniz. Yukarıda sayılan pozisyonları da göz önüne alarak bu mesleğe başlayabilirsiniz.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Merkez Bankası Uzman Yardımcısı

 

TCMB Teskilat ve Görevleri Esas Yönetmeliği ve Uzmanlık Yönetmeliği çerçevesinde Banka hizmetlerinin gerektirdiği konularda sistematik olarak bilgi toplama, inceleme, arastırma, gelistirme, analiz ve değerlendirme yapmak. Bu isleri süresinde, doğru, mevzuata uygun, etkin ve eksiksiz olarak yerine getirmekle görevli olan kişidir.


Çalışma Düzenleri
Uzmanların görev merkezi Ankara’dır. Kendilerine sunulan rahat çalışma mekanlarında, teknolojinin en son imkanlarından faydalanarak çalışmalarını sürdürürler.

 

Özlük Hakları ve Maaşları

 

Kurumun personeline sağladığı lojman ve diğer tüm sosyal hak ve yardımlarından yararlanmaktadırlar.

Uzman Yrd. Maaşı; 3800 + Dil tazminatı (KPDS 1.Derece 540, 2.Derece 270, TOEFL 600 TL’dir.)
Uzman Maaşı; 4600 + Dil tazminatı (KPDS 1.Derece 540, 2.Derece 270, TOEFL 600 TL’dir.)

 

Sınavı Hakkında

 

Kurum öncelikle KPSS den P1 den 85 ve üstü ve de ayrıca KPSS İngilizcesinden en az 42 doğru yada KPDS den 70 ve üstü veya IELTS 6.5 – TOEFLPBT-523 sahip olunması gerekir. Kurum yazılı sınavı Klasik ve sözlü sınav şeklinde yapmaktadır. Sınav konuları ise;

A GRUBU:
GÖREV ALINACAK BİRİMLER: Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Gn. Md., İletişim ve Dış İlişkiler Gn. Md., Piyasalar Gn. Md.

SINAV KONULARI:

ZORUNLU KONU: Ekonomi veya Finans

SEÇMELİ KONULAR: Ekonometri, Ekonomi, Finans, Hukuk, İstatistik, İsletme, Kamu Maliyesi, Matematik, Muhasebe, Para-Kredi-Banka, Uluslararası İlişkiler.

B GRUBU:
GÖREV ALINACAK BİRİMLER: Emisyon Gn. Md., İstatistik Gn. Md.

SINAV KONULARI:

ZORUNLU KONU: Ekonomi veya İstatistik

SEÇMELİ KONULAR: Ekonometri, Ekonomi, Finans, Hukuk, İstatistik, İsletme, Kamu Maliyesi, Matematik, Muhasebe,

Para-Kredi-Banka.

C GRUBU:
GÖREV ALINACAK BİRİMLER: Banknot Matbaası Genel Müdürlüğü, İnsan Kaynakları Gn. Md., İsçi Dövizleri Gn. Md., Muhasebe Gn. Md., İnşaat ve Malzeme Gn. Md.

SINAV KONULARI:

ZORUNLU KONU: Muhasebe veya Hukuk veya İsletme

SEÇMELİ KONULAR: Çalışma Ekonomisi, Ekonomi, Finans, Hukuk, İstatistik, İsletme, Kamu Maliyesi, Kamu Yönetimi, Matematik, Muhasebe, İnsan Kaynakları Yönetimi, Para-Kredi-Banka

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Bankacıların Maaşları Yakın Markajda!

Küresel krizde gelişmiş ülkelerdeki batan bankaların personel ve yöneticilerine ödenen yüksek maaş ve primler tüm dünyada tartışma konusu olunca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından Türkiye’deki bankacılara yönelik gündeme getirilen maaş ve prim sınırı, 2012’in ilk günüyle birlikte uygulamaya konuldu.

Habertürk’ün haberine göre BDDK, bundan böyle bankaların dağıttığı maaş, teşvik primi, performans primi gibi ödemeleri daha yakından takip edecek ve gerektiğinde bankaların ödeme yapmasını engelleyecek.


ÜCRETLER İZLENECEK

Bankalar personeline, pazarladıkları kredi tutarına göre prim ödemesi yapamayacaklar. BDDK’nın konuyla ilgili olarak 9 Haziran 2011 tarihinde yayımladığı yönetmelik uyarınca banka yönetim kurulları personelin aşırı risk alımını önleyici ve etkin risk yönetimine katkı sağlayacak şekilde ücretlendirme politikası oluşturacak ve bu politikalarını her yıl gözden geçirecekler.

Yönetim kurulu içinden en az iki üyeyle oluşturulacak bir komite, ücretlendirme uygulamalarını yönetim kurulu adına izleyerek denetimini yapacak. Yönetici ve personele verilecek ücretler sadece kâr ya da elde edilen gelir performanslarıyla ilişkilendirilemeyecek.

PERFORMANS ÖDEMESİ TAKSİTLE YAPILACAK
Banka yöneticilerine bankanın performansına bağlı teşvik ödemesi yapılabilecek. Ancak bu teşvik ödemeleri objektif koşullara bağlanacak. Belli tutarda kar edilirse, belli tutarda ödeme yapılacağına ilişkin önceden performans ödemesi için garanti verilemeyecek.

Performansa dayalı ödemeler, alınan risklerin vadesi dikkate alınmak suretiyle ve taksitler halinde yapılacak. Bankalar, çalışanlara yapılacak performansa bağlı teşvik ödemelerine ilişkin kriterleri önceden çalışanlara duyurmakla sorumlu olacak.

HER YIL AÇIKLAYACAKLAR 
Yönetim kurulu, faaliyetleriyle bankanın emin bir şekilde çalışmasını tehlikeye düşürdükleri ya da mali bünyesinin bozulmasından sorumlu oldukları tespit edilen kişilere yapılacak ödemeleri iptal edecek. Performansa dayalı yapılan ödemelerin kriterleri, şekli ve ortalama miktarlarına ilişkin bilgiler her yıl bankanın faaliyet raporuyla duyurulacak.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Meslekte İlerleme İçin Eğitim Kademeleri

Önlisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş
Sınavında (DGS) başarılı oldukları takdirde “Bankacılık, Bankacılık ve Finans,
Bankacılık ve Finansman, Ekonometri, Ekonomi, Ekonomi ve Finans, İktisat,
İşletme, İşletme Enformatiği, İşletme-Ekonomi, Lojistik Yönetimi, Sermaye
Piyasası, Uluslararası Finans, Uluslararası İşletme, Uluslararası İşletmecilik,
Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve
İşletmecilik” lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 6.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Bankacının Çalışma Alanları ve İŞ bulma Olanakları

  • Meslek elemanları;
  • Kamu ve özel sektöre ait bankalarda,
  • Finans kuruluşlarında,
  • Finansla uğraşan aracı kurumlarında,
  • Sigorta şirketlerinde,
  • Muhasebe şirketlerinde,
  • Değişik sektörlerin muhasebe servislerinde,
  • Bilgi işlem merkezlerinde çalışabilirler.
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Bankacılık Mesleğinin Geleceği

Bankacılık mesleğinin geleceği; eğitim sonunda alınan belge,diploma ve ünvan,eğitimi başarıyla tamamlayanlara “Bankacılık” ön lisans diploması ve “Bankacılık Meslek Elemanı” unvanı verilir.Bankacılık sektörünün, ekonomik hayatın vazgeçilmez bir parçası olması nedeniyle alanında kendini yetiştirmiş, yeniliklere açık, dürüst ve çalışkan kişilere iş olanakları daima açıktır.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Banka Sınavlarında Çıkabilecek Sorular.

SORU: Emel çalıştığı şirkette 600 tl maaş ve yaptığı satıştan %5 komisyon alıyor ali bu ay 1.800 ytl lik satış yaptığına göre ne kadar maaş alacak?

SORU: 4 portakaldan 6 bardak portakal suyu çıkmaktadır 9 bardak portakal suyu için kaç portakal lazım ? 13 bardak için kaçtane lazım ?

SORU: 1-3-6-10-15-21- ?? kaç gelecek (cevap:28)

SORU: cümle için paragraf önemli ise kelime için ……ne önemlidir? cewap:harf

SORU: matamatik:baba 25 yaşında 3 çocuğunun yaşları toplamı 9 ise kaç sene sonra eşit olurlar?

SORU: Aşağıdaki kelimelerden hangisi farklıdır?

a) düğme 
b) kumaş 
c) ilik
d) ayakkabı

SORU: Saatinizin akrep ve yelkovanı her 65 dakikada bir üst üste geliyorsa geri mi kalıyordur ileri mi gidiyordur?Bu hata saatte ne kadardır?

SORU: (k-a) x (k-b) x (k-c) x … x (k-z) = ?
(“x” çarpı işaretini göstermektedir.)

SORU: Bir suçluya iki kutu ve 10′u siyah, 10′u beyaz olmak üzere 20 top verilir.Kral suçluya şöyle der: “Bu topları kutulara istediğin gibi yerleştirebilirsin, ben daha sonra senin yanına gelip kapakları kapatılmış bu iki kutudan birini seçeceğim. Daha sonra bu seçtiğim kutudan gözlerim kapalı olarak rasgele bir top seçeceğim. Seçtiğim top siyahsa öleceksin, beyazsa yaşayacaksın”. Siz olsaydınız yaşama şansınızı mümkün olduğu kadar arttırmak üzere topları kutulara nasıl koyardınız?


SORU:Soru işareti yerine hangi rakam gelmelidir?

BEŞİKTAŞ =3
FENERBAHÇE = 1
GALATASARAY =0
TRABZONSPOR = ?
İSTANBULSPOR = 1
GENÇLERBİRLİĞİ = 5
Soru işaretinin yerine hangi rakam gelmelidir?

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Banka Sınavlarında Çıkan Sorulara Örnekler

SINIFLAMA YETENEĞİ

1. Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi, diğer dördüyle oluşturulan grubun dışında kalır?

a) odun-odunluk
b) yem-yemlik
c) kaşık-kaşıklık
d) çöp-çöplük
e) göz-gözlük

2. Aşağıdaki sözcük öbeklerinden hangisi, diğer dördüyle oluşturulan grubun dışında kalır?

a) elma,armut- meyve
b) kamyon,otobüs-taşıt
c) koyun,keçi-davar
d) öğrenci,sınıf-okul
e) buğday,arpa-tahıl

3.Aşağıdaki sözcük sıralamalarından hangisi diğer dördüyle oluşturulan grubun dışında kalır?

a) emeklemek-yürümek-koşmak
b) yürümek-uçmak-yüzmek
c)ekilmek-çimlenmek-büyümek
d)düşünmek -yazmak-yayınlamak
e) ısınmak-kaynamak-buharlaşma

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘bastırmak’ sözcüğü diğer dördünden farklı anlamda kulllanılmıştır?

a) bu yıl kış erken bastırdı
b) Baharla birlikte sıcaklar bastırdı
c)düşman askerleri ansızın bastırdı
d)sağanak, köyden çıkar çıkmaz bastırdı
e) Elbisesinin eteğini dikkatle bastırdı

5. ‘Kısa, boş,kıt,seyrek,dar’ aşağıdakilerden hangisi bu sözcüklerden ikisinin birden karşıtıdır?

a) dolu
b) geniş
c) uzun
d) sık
e) bol

cevaplar: 1) e 2) d 3) b 4) e 5) e

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Banka Sınavında Dikkat Edilmesi Gerekenler.

Öncelikle banka sınavlarının yazılı bölümünde kesinlikle torpil olmayacağını bilmelisiniz.
Bu sınavlarda önemli olan şey, zamanla yarışmak…Sınavda, binlerce kişiyle yarıştığınızı düşünüp telaşlanmak yerine, kendinizle yarışın.

Soruları çabuk ve doğru yapmanız önemli. Mesela, 60 adet soruyu yaklasık 12 dk da çözmeniz istenebilir. Bunlar sadece yetenek sınavındaki kısmı. Bunun dışında 3 başlık altında bellek sınavı yapılıyor:
1)sayısal bellek
2)sözel bellek
3)görsel bellek

1) sayısal bellek : Yaklaşık 20 adet sayıyı 1 dk bakarak ezberlemeniz istenir, sonra ‘örn:10100110′  tarzında bir sayıyı hatırlamanız istenir.

2) görsel bellek: Burda resimler ve isimleri bulunmakta. Yine 1 dkda bunlara bakıp hafızanıza kaydetmelisiniz. Ve sonra 1,5 dk. içinde resimlere bakıp kim olduklarını hatırlamalısınız.

3) sözel bellek: Kelimeler ve karşılıkları bulunmakta. Yaklaşık 20 çift.Bunlara  1 dk ka baktırıp kapattıklarında onların eş anlamlarını bulmalısınız.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Bankacı Olmak İsteyenlere Öneriler

* Bankacılık sektörüne girmek isteyen adaylardan öncelikle insan ilişkilerinde iyi olmaları; iletişim, müşteri odaklılık ve ekip çalışması konularında kendilerini geliştirmeleri isteniyor.

* Gündemi ve yenilikleri takip etmeleri, akademik başarının yanında kişisel gelişimlerine özen göstermeleri de iş görüşme sürecinde etkin olmalarına katkı sağlayan diğer özellikler.

Yabancı dil, teknoloji gibi konularda fark yaratacak donanımlar kazanmaları da önemli.

* Tüm mesleklerde olduğu gibi bankacılık hakkında da detaylı araştırma yapmak, bilgi sahibi olmak, bunun sonucunda gerçekten ilgi duyduğundan ve kendine uygun olup olmadığından emin olmak şart.

* Bankacılık disiplin, analitik bakış açısı, planlama, özgüven, değişime hızlı uyum, etik ilkelere bağlılık, yaratıcılık gibi çok çeşitli yetkinliğin bir arada kullanımını gerektiren bir iş alanı.

Bu anlamda mutlu ve başarılı olmak için adayların kendilerini iyi tanımaları ve bu gerekliliklere ne kadar uygun olduklarını iyi tartmaları gerekiyor. Tabii sürekli gelişmekten de vazgeçmemeleri öneriliyor

* İyi bir kariyer planının kişinin gerçek potansiyelini ortaya çıkarabileceği, kendini geliştirebileceği ve onu mutlu edeceği vurgulanıyor. Kariyer seçiminde öncelikle ilgi alanları ve beceriler belirlenmeli, ardından da içinde bu parçaları barındıran meslekler ve sektörler hedeflenmeli.

Öğrencilere önce kariyer hedeflerini belirlemeleri, sonra da kendilerini buna yönelik hazırlamaları, performanslarını her zaman yüksek tutmaları tavsiye ediliyor.

* Bankacılık sektörü, yapısı gereği iyi eğitimli, satışa dönük, teknolojiye yatkın, yabancı dil bilen, stres altında çalışabilen, genç, istekli, yaratıcı ve dinamik, takım çalışmasına yatkın kişilere ihtiyaç duyuyor.

Bu doğrultuda bankacılıkta kariyer yapmak isteyen genç üniversitelilere ve yeni mezun adaylara öncelikle İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinden en az birini çok iyi öğrenmeleri ve olabildiğince erken yaşlarda bu sektörde çalışma kararı alıp deneyim kazanmaları öneriliyor.

* Bankacılık kariyeri yapmak isteyen öğrencilerin, bankacılık ve finans sektörü ile ilgili üniversitelerde düzenlenen panel/seminerlere katılmaları da farklı konular hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlayacak ve bankacılıkta kendilerine uygun iş alanını seçmelerine katkıda bulunacaktır…

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)