Archive for Aralık, 2011

BANKA ELEMAN ALIMLARI BANKA SOSYAL HAKLARI

Sitemizin amacı bankacı ve bankacı olmak isteyen arkadaşları

bilgilendirmek iş hayatlarını kolaylaştırmak ve sosyal hayatlarına

katkı sağlamaktır. Sitemizin amaçları aşağıda belirtilmektedir

 

 

 

ADAY BANKACILAR:Mezun olmayan arkadaşların staj başvurularını

yapmalarını sağlamak. Bankacı olmak isteyen yeni mezun arkadaşlara

bankacılık hakkında bilgi vermek , banka iş ilanlarına en hızlı şekilde

başvurmalarını sağlamak ve sınava en iyi şekilde hazırlamaktır.

 

 

BANKACILAR: Meslektaşlarımızı ekonomi ve bankacılık hakkında

bilgilendirmek,kariyer hedeflerinde yardımcı olmak,bankacılar

arasındaki dayanışmayı artırmak ve sosyal hayatlarına katkı

sağlamak.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

BANKA ELEMAN ALIMI STAJ DEFTERİ VE STAJ RAPORU

1. Kapak Sayfası

2. Staj Yazısı

Resimli ve onaylı olarak öğrenciye verilen, staj süresinin sonunda öğrencinin çalıştığı bölümler veya konular ile hangi tarihler arasında, ne süre ile bu çalışmalarda bulunduğunu gösteren, staj imkanı sağlayan kurum yetkililerince imzalanıp onaylanmış belge konulmalıdır.

3. Giriş

Yapılan çalışma hakkında kısa bir bilgi verilmeli, raporun farklı kısımlarında neler anlatıldığı özetlenmelidir.
Yazılım stajı için örnek bir giriş (kısaca), aşağıda verilmiştir.
Staj boyunca büyük bir holdingin bilgi işlem bölümünde yazılım projelerinin nasıl ele alındığı ve yürüdüğü gözlemlenmiştir. Proje yöneticisinin görev ve sorumlulukları, firma yöneticilerine vermekle yükümlü olduğu raporlar hakkında ilk elden bilgi sahibi olunmuştur. Sistem analistlerinin problemi analiz etme biçimleri incelenmiş, yazılım mühendislerinin tasarımı ışığında programcıların projeyi nasıl kodladıkları gözlemlenmiştir. Yetkili yazılım mühendisinin verdiği görevi başarabilmek için öncelikle ASP.NET teknolojisi üzerinde çalışma yapılmıştır. Çalışmaların sonucunda ise bölümün hazırladığı projenin bir modülünün kodlaması ve testi gerçekleştirilmiştir.
Bu staj raporunun 4. ve 5. bölümlerinde çalışılan holding ve bölüm tanıtılmış, 6. bölümde ise öğrenilen teknolojinin ışığında kodlaması gerçekleştirilen modülün özeti verilmiştir. Daha sonra yapılan çalışma 7. bölümde tablo halinde hafta bazında gösterilmiş, 8. bölümde yapılan işler gün bazında anlatılmıştır. Staj çalışmasının sonucunda kazanılan bilgi ve beceriler 9. bölümde sonuç halinde açıklanmıştır.

4. Kurum Tanıtımı

Staj yapılan işletmenin temel çalışma sahası, organizasyon yapısı, üretimi ve ürünleri hakkında bilgiler verilmelidir.
Kurum tanıtılırken web sayfasındaki bilgileri olduğu gibi kopyalayıp yapıştırmak yerine, öğrenci kendi yorumlarını da yapmalıdır. Bunun için örneğin karşılaştırmalardan yararlanılabilir. Bilgisayarın kurumdaki yeri, kullanım alanları, sağladığı kazanç-kolaylıklar da bu bölümde anlatılmalıdır. Bu bölüm kurumun yapısına göre 2-5 sayfa arasında olabilir.

5. Birim Tanıtımı

Staj yapılan birimin varsa özel donanım ve/veya yazılımları hakkında bilgiler verilmeli, birimde gerçekleştirilen uygulamalardan bahsedilmelidir. Birimin organizasyon yapısı da tanıtılmalıdır. Organizasyon yapısında yer alan kişilerin görev tanımları da yapılmalıdır. Bu bilgiler mevcut bir dokümandan hazır olarak alınmamalı, yetkili kişi sorgulanarak elde edilmelidir. Görev tanımları verilirken gerekirse çalışanlardan da bizzat bilgi alınması faydalı olacaktır.

6. Proje Özeti

Staj süresince yapılan projeden bahsedilmelidir. Görev alınan her farklı proje yeni bir alt başlık altında incelenmelidir. Büyük bir projenin belli bir kısmında görev alınmışsa önce ana projenin, daha sonra ise öğrencinin kendi uğraştığı kısmın tanıtımına yer verilmelidir. Herhangi bir projede yer alınmamışsa öğrencinin staj boyunca incelediği ve bunun sonucunda kendi geliştirdiği uygulamalar özetlenmelidir. Sistem yapısı ve kullanılan teknoloji hakkında bilgi verilmelidir. Yapılan çalışmaların sonuçları belirtilmelidir.
Bu bölümün detaylı açıklamalar yapılan bir yer değil, özet olduğuna dikkat etmek gereklidir. Gerçekleştirilen projeler hakkında özet bilgi verilmelidir. İşin nasıl yapıldığı ve aktarılması gereken noktalar, 8. bölümde yer almalıdır.
Yazılım stajı için örnek bir proje özeti aşağıda verilmiştir.
Staj süresinde ABC holdinginin bilgi işlem birimi, yine holdinge ait, araba satımı ve servisi veren bir şirketi için bir program hazırlamaktadır. Galeri tarafında müşteri ve araç bilgilerinin tutulması gibi rutin işlemler yanında, yeni modeller çıktığında alma potansiyeline sahip eski müşterilere davet yollanması gibi akıllı işlevlere sahip bir uygulama proje kapsamında geliştirilmişti. Projenin diğer parçası olan servis kısmı ile ilgili program devam ediyordu. Personel-iş eşlemesi takibi, hasarlı araçların takibi, muhasebe entegrasyonu gibi modüllerin analizi bitmiş, tasarım-kodlama aşamasına gelinmişti. Amirim olan yazılım mühendisinin benden istediği, her saat başında veritabanında bir sorgulama yaparak, servis için bırakılan araçlardan işlemi tamamının sahiplerine SMS yollayarak araçlarının hazır olduğunu, ödemesi gereken tutar ile birlikte bildiren bir modüldü. Bunun yanında şirketin web sayfasında ilgili bölüme giren müşteri, plakasını yazdığında aracının hazır olup olmadığını da öğrenebilmeliydi. Bu da gerçekleştirmekle sorumlu olduğum bir modüldü.
Tüm bu işlemleri gerçekleştirmek için ASP.NET ve web servisleri konuları üzerinde incelemeler yapılmış, gereken kısımları öğrenilmiştir. Veritabanından sorgulama yapmak için temel SQL çalışılmıştır. SMS yollamak için yöntemler incelenmiş ve geliştirilen proje ve platforma uygun olanı öğrenilerek uygulanmıştır.

7. Haftalık Çalışma Çizelgesi

Staj süresi içerisindeki her haftanın çalışma planı, hafta boyunca incelenen konular ve gerçekleştirilen uygulamalar çizelgede gösterilmelidir. (Staj süresince yapılan çalışmanın süresine bağlı olarak sayfa sayısı değişebilir)
Haftalık çalışma çizelgesi hazırlanırken sadece konu başlığı verilmemeli, her gün ne yapıldıysa onu açıklayan bir başlık yazılmalıdır. Yazılım stajı için iyi ve kötü birer örnek aşağıda görülmektedir.


8. Haftalık Çalışmanın Raporlanması

Staj süresince yapılan çalışmalar, öğrenilen sistem ve ürünler, görev alınan projeler ve gerçekleştirilen uygulamalar verilen şablon kullanılarak gün bazında rapor edilmelidir. Her gün için yaklaşık 1-2 sayfa yeterli olacaktır. Ancak kurumun tanınması ve oryantasyon ile geçen günler gibi zamanlar, staj raporunda farklı kısımlarda daha detaylı olarak anlatıldığı için, referans vermek suretiyle tek sayfada yer alabilir. Yazılım stajı için küçük bir örnek aşağıda verilmiştir.

9. Sonuç

Stajın kazandırdığı bilgi ve deneyim açıklanmalı, görev alınan projenin veya gerçekleştirilen uygulamanın katkıda bulunulan kısımlarının sonuçları (problem, gözlem, yorum, v.s.) özetlenmelidir. İyi bir sonuç bölümü, tüm staj çalışmasını kapsadığı için, yaklaşık iki sayfa boyutunda olabilir.

10. Kaynaklar

Raporun yazımında ve yapılan çalışmada yararlanılan kaynaklar (kitap, makale, dergi, internet sayfası, ders notu vs.) listelenmelidir. Kaynak gösterilmeden hiçbir alıntı yapılmamalıdır. Staj raporunda yer alan bir kısmın kaynak gösterilmeden bir kaynaktan alındığı değerlendirme komisyonu tarafından belirlendiğinde, gerekli işlem yapılacaktır. Kaynakwh: Staj dosyası hazırlama – staj dosyası nasıl hazırlanır ?

11. Ekler

Raporda kullanılan büyük şekiller, şemalar ve istenen diğer bölümler (program, grafik, resim, ekran çıktısı, v.s.) ek olarak verilmelidir. Gerçekleştirilen uygulamaların kaynak kodları bütünüyle rapora eklenmemeli, CD’ye kaydedilerek zarf içinde arka kapağa yapıştırılmalıdır. Raporun PDF formatındaki bir kopyası da CD’de mutlaka bulunmalıdır. CD üzerine sabit kalem ile rapor kapak sayfasında yer alan bilgilerin (ad soyad, numara, konu, başlama tarihi, süre ve yer ) yazılmış olması şarttır.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

BANKA PERSONEL ALIMI STAJ NEDİR?

Stajlar, derslerde öğrendiğiniz konuların pratikte nasıl uygulandığını görmeniz ve çalışma hayatına uyum sağlamanız açısından son derece önemli ve sizin tarafınızdan ciddiye alınması gereken eğitim ve çalışma süreçleridir.

Stajın bana kazandıracakları nelerdir?

1) Kariyer Planlaması: Gerçek bir çalışma ortamında öğrenciler ilgi duydukları kariyer alanlarını ve çalıştıkları alana uygunluklarını incelerler. Staj, öğrencilere izlemek isteyecekleri ve kariyer çalışmalarını sürdürecekleri alanları belirlemelerinde yardımcı olur.
2) İş Tecrübesi: Akademik bilgilerin çalışma ortamının gerektirdikleriyle sentezini sağlamak açısından staj, öğrencilere ileride karşılaşacağı muhtemel sorunlar açısından pratiklik ve vizyon edinme imkanı sağlar.
3) Yeni Beceriler: Staj, öğrencilere ileride çalışmak istediği kariyer için gerekli temel becerileri sağlamada, sahip olduğu becerilerin de geliştirmesinde etkin rol oynar. Staj, iş yeri çalışanlarıyla etkili iletişimi sağlama, yönetim ve idarede etkin olabilme becerileri sağlar. Öğrenciler, staj yoluyla takım çalışmasının önemini kavrarlar.
4) Profesyonel Bağlantılar: Staj, ileride öğrencilere potansiyel işverenlerle iletişim kurmalarını sağlayarak değerli iş referansları edinmelerine ve dolayısıyla gelecek için yatırım yapmalarına katkıda bulunur.

Staj başvurusu için örnek kapak mektubu

 

 

 

Sayın yetkili,

Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Şirketinizde yaz stajı yapmak amacıyla ekteki özgeçmişimin ve başvurumun değerlendirilmesini rica ediyorum.

Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü’nde kazandığım teorik eğitim altyapısını şirketinizde yapacağım staj sırasında kazanacağım pratik bilgilerle birleştirmeyi amaçlıyorum. Sürekli eğitime inanan, öğrenmeye açık ve çalışmayı seven biri olarak staj sırasında şirketinize değer katarken kendimi geliştirebileceğimi düşünüyorum.

Sonuç olarak; ekteki özgeçmişimin staj başvurusu olarak değerlendirilmesini rica ediyorum. Gerekli görmeniz durumunda daha detaylı bilgi vermek için sizinle karşılıklı görüşmek isterim.

İlginize şimdiden teşekkür ederim.
Saygılarımla;

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

BANKALAR İŞÇİ ALIMI BANKA MÜLAKAT SORU VE CEVAPLARI

Mulakata girişte genellikle ilk sorular sunlardır :

Merhaba Hoşgeldiniz
- Nasıl,kolay buldunuzmu burayı(genelde ilk soru budur)
- Ben x şirketi insan kaynakları şefi
- Bize kendinden bahsedermisin? (çok genel bi soru sayılır,genel olarak aileyi tanıtmakla başlanabilir)
- Çalışma deneyiminiz varmı?(yoksa stajlardan bahsedebilirsiniz)
- Neden x şirketi?
- Yaptığımız iş hakkında ne biliyorsunuz?

daha sonrada diğer sorulara geçilir.Aşşağıda örnek soruları inveleyerek fikir edine bilir mulakatınızın daha iyi geçmesini sağlayabilirsiniz.

ÖRNEK MULAKAT SORULARI

BAŞKA BİR FİRMA İÇİN DAHA UYGUN OLDUĞUNUZU DÜŞÜNMÜYOR MUSUNUZ?
Oldukça klasik bir soru; mülakatçının amacı, sahip olduğunuza inandığınız profesyonel niteliklerin farkında olup olmadığınız ve bu niteliklerin başvurduğunuz firmanın, firma kültürüne uyup uymadığının tespitidir. Vereceğiniz cevap, profesyonel niteliklerinizi ne kadar tanıdığınızın ve başvuru yaptığınız firma ve pozisyon hakkında sağlıklı bilgi toplayıp toplamadığınızın ölçülmesini sağlayacaktır.
BU GÖRÜŞMENİN NEGATİF VEYA POZİTİF OLUP OLMADIĞINI BELİRTİNİZ?
Özellikle mülakatın sonunda sorulan bir soru türüdür. Daha çok mülakatların negatif olarak yönlendiği ve mülakatçının başvurduğunuz pozisyona uygun olmadığınızı düşündüğü anlarda sorduğu bir soru türüdür. Eğer başvurduğunuz pozisyonu gerçekten istiyorsanız, kötü giden iş mülakatını kendi lehinize çevirmeniz için en önemli an karşınızdadır. Bu aşamada, mülakatçının sizden almayı arzuladığı bütün bilgileri alıp almadığını tespit etmeye çalışın. Daha fazla bilgi arzuluyorsa ve sizle ilgili tatmin olmadığı konular varsa bunları muhakkak belirtmesini isteyin. Verilen cevaplarda bir yanlış anlaşılma söz konusu ise soruyu tekrar cevaplayın ve hiçbir noktanın karanlıkta kalmadığına emin olun. Böyle bir soruya verilecek en kötü cevap ise, mülakat her iki taraf açısından negatif gidiyor olsa bile, sizin açınızdan oldukça olumlu olduğunu belirtmek olacaktır. Mülakatçı objektif bir değerlendirme yapamadığınız kanaatine varacaktır.

NE KADAR SÜREDİR İŞ ARIYORSUNUZ, NEDEN BULAMADINIZ?
Hazırlıklı değilseniz, üzerinizde stres yaratacak bir soru türüdür. Eğer işten ayrıldığınız ve işsiz kaldığınız süre oldukça uzunsa, birtakım gerçekçi açıklamalar getirmek zorundasınız. Vereceğiniz klasik cevapların mülakatçının konuyu daha da derinleştirmesine neden olacağını ve üzerinizde fazladan stres yaratacağını unutmayın. En uygun cevap örnekleri:
En uygun işi bulmak için iş arama süremi uzattım.
İş teklifleri almama rağmen tam anlamı ile niteliklerime uygun bir pozisyon bulamadım.
Birtakım şahsi sorunlarım yüzünden iş arama sürecini aktif olarak değerlendiremedim.
Lisansüstü öğrenimime devam etmeye karar verdim.
İş arama sürecinde bazı firmalara danışmanlık yaptığım ve danışmanlık süresi tahminimden fazla uzadığı için iyi bir iş bulamadım.
Kariyerimde tamamen bir değişiklik yapmak istiyordum ve deneyimsiz olduğum bir konuda iş aradım.
İş aramıyordum, siz beni aradınız(Personel danışmanlığı firmalarına verilecek bir cevap örneği).
Doğal olarak bu tip cevap örnekleri kolaylıkla çoğaltılabilir. Ama en uygunu, cevabın mantıklı olması ve sizi ilerde zor duruma düşürecek türden olmaması gerekliliğidir.

FİRMAMIZA GERÇEK ANLAMDA BİR KATKI SAĞLAMANIZ NE KADAR SÜRE ALACAK?
Oldukça uzun bir zaman dilimi belirtirseniz, mülakatçının kafasında soru işareti oluşacaktır. Buna karşın verilecek, bir kaç gün veya bir kaç hafta cevabı doğal olarak ciddiyetten uzak olacaktır. Kendi niteliklerinizin bilincinde olarak mantıklı bir zaman dilimi oluşturabilirsiniz. Herhalde, yeni işinizde sağlayacağınız katkının altı aydan uzun bir zaman dilimini kapsamamasını belirtmeniz yeterli olacaktır.

FİRMAMIZIN BAŞARISINA NASIL KATKI SAĞLAYACAKSINIZ?
Yukarıda belirtilen soruyu hemen takip edebilecek bir soru türüdür. Vereceğiniz cevap daha önce belirtiğiniz zaman dahilinde nasıl bir performans prosedürü izleyeceğiniz konusunda karşı tarafa bilgi aktaracaktır. Hayalcilikten uzak durun; gerçekçi ve ikna edici cevaplar verin. “Firmanızın cirosunu iki katına çıkaracağım” gibi gerçekçilikten uzak cevaplar hakkınızda işe bakış açınız ve ciddiyetiniz ile ilgili olarak mülakatçı yönünden soru işaretleri oluşmasına neden olur.

FİRMAMIZDA NE KADAR ÇALIŞMAYI DÜŞÜNÜYORSUNUZ?
Belki de en fazla stres yaratacak soru örneği. Dikkat edilmesi gereken nokta bu soruya herhangi bir doğru veya yanlış cevabın verilemeyeceğidir. Siz mülakatı yapan kişinin yerinde olsaydınız ne duymak isterdiniz? Eğer, aktif, yenilikçi ve rekabete oldukça açık bir firmaya başvuruyorsanız ve cevabınız; ” Emekli olana kadar firmanıza hizmet vermek istiyorum” türü bir yaklaşım size puan kaybettirecektir. Bu tip bir ortam için verilecek en güzel cevap; “Çok sık iş değiştiren bir kişi değilim, ama çalıştığım firmada ilerleme olanakları kısıtlıysa ve önüm gerçekten kapalı ise derhal yeni iş olanakları araştırırım”. Daha statik ve kamu gibi çalışan büyük organizasyonlara başvuruyorsanız vereceğiniz cevap; ” Eğer firmam performansımdan memnun olursa; emekli olana kadar kalmayı düşünürüm” cevabı oldukça uygun olacaktır.

EĞER ŞU ANDA BU MÜLAKATI SİZ YAPIYOR OLSAYDINIZ NE SORARDINIZ?
Cevap verirken yaratıcı olmaya özen gösterin. En uygun cevap profesyonel kariyere yönelik sorular soracağınızı söylemek olurdu. Örneğin, “Yarın itibariyle şirketimizin bir elemanı olsaydınız, ne tip bir zaman diliminde bir üst pozisyona geçmeyi hedeflerdiniz?” Bu tip soruları tahmin etmeye çalışmanız sizde gerçekten stres yaratabilir. Başa çıkmanın yolu oldukça sık karşılaşılan bu tür bir soruya hazırlıklı olmaktır.

FİRMAMIZ HAKKINDA NE BİLİYORSUNUZ?
Eğer mülakat öncesi herhangi bir hazırlığınız yoksa ve başvurduğunuz firma hakkında yeterli bilgi toplamadıysanız, bu soruya cevap verebilmek sizin için oldukça stresli olacaktır. En doğru hareket firma hakkında önceden detaylı bilgi toplamaktır.

BU YAŞTA DAHA FAZLA PARA KAZANMANIZ GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNMÜYOR MUSUNUZ?
Eğer elinize geçen ücret, piyasa değerlerinin gerçekten altında seyrediyorsa, bu tip bir stres sorusu ile karşılaşmanız kesindir. Aynı sektörde faaliyet gösteren meslektaşlarınızdan daha düşük ücret almanız, mülakatçı için kesinlikle araştırılması gereken bir olgu olarak betimlenir. Düşük ücret almanızın sebebi performansınızın yetersiz olmasından kaynaklanabilir. Mülakatçı bu soruyu derinlemesine irdeleyecek ve maaş yapınızdaki düşüklüğün sizden mi yoksa firmanın maaş skalalarından mı kaynaklandığını belirlemek isteyecektir. Vermeniz gereken olası cevap: “Kariyerime başlarken ücretten ziyade diğer faktörlerin daha önemli olduğunu düşünüyordum, ama burada bulunmamın asıl sebebi aslında hak ettiğim seviyede ücret almamın da önemli bir faktör olarak karşıma çıkmasıdır”.

BU POZİSYON İÇİN NİTELİKLERİNİZİN FAZLA / AZ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM.
Bu tip bir stres sorusu ile mülakatın sonunda karşılaşabilirsiniz. Mülakatçı sizin hakkınızda vereceği karar konusunda size son bir şans vermek istemektedir. Yani bu pozisyon için nitelikleriniz fazla veya az olduğunu düşünerek, kendinizi daha iyi tanıtmanızı ve başvurduğunuz pozisyona uygun olduğunuz konusunda kendisini ikna etmenizi beklemektedir

Bu görev için ne kadar sürede tam anlamıyla hazır olabilirsiniz? 11.Bu sorunun arkasında yatan, sizin uyum kabiliyetinizdir aslında. Tabii ki kısa sürede hazır olmak, önemli bir artı. Ama bu (yeni bir görevlinin görevle cuk oturduğu) çok az rastlanır bir durumdur. Eğer, kendinize güvendiğinizi göstermek için “Hemen, yarın…” gibi bir cevap verirseniz, bu sizin görevin gerçek zorluklarını kavramadığınızı gösterir. Aksine, bu soru, bu görev için artınızı eksinizi tartmanız ve eksiklerinizi gidermeniz için bir fırsat olmalı.

BENİ GÜLDÜREBİLİRMİSİNİZ ? Öyle sorular vardır ki, asıl amaç, adayın beklemediği bir durum karşısındaki tepkisini ölçmektir. Bakalım bocalayacak mı? Yanlış bir hareket yapacak mı? Abuk sabuk bir soru da olabilir. (“Bunun konuyla ne alakası var?” diye sinirlenir, mülakatı kesmeye kalkarsanız, tuzağa düşmüş olursunuz.)

“Beni güldürebilir misiniz?” yahut “Bana bir fıkra anlatabilir misiniz?” gibi sorular, bunların en masumları. Unutmayın ki, önemli olan karşınızdakini gerçekten güldürmeniz değil, böyle “aykırı” bir soruya verdiğiniz serinkanlı tepki. Tabii anlatacak (uygun) bir anekdotunuz, fıkranız da varsa, ne álá. Ama sonunda, muhatabınız gülmezse, bozulmayın. Siz (onun yerine gülmeye kalkmadan yahut espiriyi açıklamaya çalışmadan) yüzünüzde hafif bir gülümseme, susup bekleyin.

EKİP ÇALIŞMASIYLA ARANIZ İYİMİDİR
Ekip çalışması, 21’inci yüzyıl çalışanının olmazsa olmazı. Bu sorunun tek cevabı var: Evet! Önemli olan arkasını getirmek. Mülakat sırasında her zaman olduğu gibi, bir iddiada bulunduğunuz zaman, bunu ispat edecek bir örnek vermeli, bir tecrübe aktarmalısınız.
Ve açık ve net bir örnek verin. Şöyle bir proje yürüttük. Şöyle bir ekibimiz vardı. Ben şöyle bir görev aldım. Şöyle bir tecrübeydi benim için. Sonuç şöyle oldu. Şöyle zorluklarla karşılaştım. Şöyle aştım.
Yaşadığınız bu tecrübeyi, gidiş gelişlerle, dolambaçlı ve karmaşık bir şekilde değil, açık, akıcı, bir hikâye gibi anlatın. Unutmayın: Mülakatın başarılı olması için, her şeyden evvel, işe alımcının sizi hatırlaması gerekir!

MEZUN OLDUĞUNUZ OKUL PEK TANINMIŞ DEĞİL SİZİ RAHATSIZ ETMİYORMU ?
Bitirdiğiniz okulun adını sanını bilen yok mu? Yapacak bir şey yok. İşe alımcıyı tersleyeceğinize (intihar olur) “Evet, haklısınız pek bilinen bir okul değil. Ben size biraz bilgi vermeye çalışayım. Şu şu alanlarda iyi bir eğitim verdiğini düşünüyorum…” şeklinde olumlu bir havaya bürünebilirsiniz. Ne yapacaksınız? Harvard’dan mezun olanların okullarını tanıtmaya ihtiyacı yok. Sizin var…
Bu okulun (hatta okumadıysanız bu kararın) sizin tercihiniz olduğunu söyleyin. Mesela ekonomik sebeplerle üniversiteye gidemediğinizi, erken yaşta çalışmak zorunda kaldığınızı; yahut hem okuyup hem çalıştığınız için pahalı / prestijli bir okula gidemediğinizi; yahut mezun olduğunuzun okulun şu şu artılarından yararlanmak istediğinizi… Gerekçeniz neyse artık.
Doğruysa eğer, mesela bir master yapmayı planladığınızı da ekleyebilirsiniz.

DAKİK BİR İNSANMISINIZ ?
Bu da “Tabii ki” diye kestirip atabilmeniz gereken bir soru. Ama mülakat randevunuza geç geldiyseniz bu şansınızı kaybettiniz demektir. (Bu durumda, gecikmenin tek sebebinin sizin organizasyon özrünüz olmadığını göstermek için, gecikmenize iyi bir mazeret bulmanız da gerekir, unutmayın!)
Eğer randevuya tam zamanında geldiyseniz, bu soruya “Tabii” diye cevap verin ve başvurduğunuz görevde dakikliğin öneminin bilincinde olduğunuzu da vurgulayın. Bu sözlerinizin altını doldurmak için da, zamanınızı nasıl düzenlediğinizi kısaca anlatabilirsiniz. Eğer mülakatçı randevuya geç kaldıysa, bunu vurgulananız pek akıllıca olmaz, unutmayın

BİZE NELER KATABİLECEĞİNİZİ ANLATIRMISINIZ ?
Karşınızda güler yüzlü, keyifli, şakalar yapan bir mülakatçı var. “Tamam, bu işi kaptım” diye geçiriyorsunuz aklınızdan. Bu doğru da olabilir ama, (gergin görünmeden) tedbiri ve profesyonelliği sonuna kadar elden bırakmayın. Mülakat, profesyonel bir görüşmedir, kahve sohbeti değil.
Adayları rahatlatmak, kendilerini koyuverip (rol yapmaktan vazgeçip) kendileri gibi olmalarını sağlamak için, zaaflarını ortaya çıkarmak (hatta neşeli ortamda itiraf ettirmek için) mülakatçıların sık kullandığı bir taktiktir bu.

BENİM YERİMDE OLSAYDINIZ KENDİNİZİ İŞE ALIRMIYDINIZ ?
Dedik ya, mülakat bitene, binadan ayrılana kadar kontrolü elden bırakmayın. Dikkatinizi dağıtmayın. Tam mülakat bitti, rahatladım derken gelebilecek böyle bir soru sizi zor durumda bırakabilir. Unutmayın, bu soru mülakatın kötü gittiği anlamına gelmez. Uzmanlar görüşme sırasında konuştuklarınızın çok kısa bir özetini yapın ama kendinizi kaptırıp, mülakatçıya malzeme vermeyin, diyorlar. İyi bir taktik, mülakat sırasında (karşınızdakinin de fark ettiğini bildiğiniz) bir kusurunuzun (mesela utangaçlığınızın yahut asabiliğinizin) altını çizmek, görüşme sırasında bunu aşmayı zor da olsa başardığınızı söylemek olabilir.
Son olarak, konuşmaya noktayı koymak için, artılarınızı kısaca özetleyin ve bu sebeple, söz konusu göreve uygun olduğunuzu düşündüğünüzü söyleyin

ADRESIMIZI / OFISIMIZI BULMAKTA ZORLUK ÇEKTINIZ MI, YOLCULUGUNUZ NASIL GEÇTI?
Mülakat öncesi sohbet asamasinda en çok rastlanan soru türüdür. Eger adresi bulmakta gerçekten sikinti yasamis olsaniz bile bunu karsi tarafa aktarmayin. Farkli bir sehirden mülakata gelmis olabilirsiniz ve yolculugunuz da oldukça kötü geçmis olabilir. Herhangi bir problem yasamadiginizi belirtmek zaten stresli olan ortami yumusatmaya daha çok yardim edecektir. Eger mülakata geç kaldiysaniz mutlaka özür dileyin ve kisa bir açiklama yapin..

ÜNIVERSITESINI BITIRDIGINIZI ÖZGEÇMISINIZDE GÖRDÜM, PROFESÖR TANIYORMUSUNUZ?Oldukça sik karsilasilan bir giris sorusudur. Mülakatçi daha samimi bir ortam yaratmak için ortak tanidiklarin daha etkili oldugunu düsündügü için bu tip bir soru yöneltir. Eger bahsettigi kisiyi tanimiyorsaniz kesinlikle tanidiginizi söylemeyin daha detaya inildikçe mahçup durumda kalabilirsiniz.

SIGARA IÇMEK VEYA SICAK /SOGUK BIRSEY IÇMEK ISTERMISINIZ?.. Ülkemizde misafirperverlik en önem verdigimiz özelliklerimizden biridir. Ve birseyler ikram etmek misafirperverligimizi göstermenin en güzel yolu olarak kabul edilir. Fakat profesyonel is mülakatinda sigara içilmesi pek tercih edilen ve hos karsilanan bir sey

İŞE BAŞLADIKTAN SONRA BİR YIL SONRA BAŞARIYA ULAŞMIŞ OLMANIN KRİTERLERİ NELERDİR ?
Bu soruyu yanıtlamak için, iş ilanında yazılı olan görevleri, istenilen kişisel özellikleri, firmanın amaçlarını ve hedeflerini iyice öğrenmiş olmanız gerekmektedir. Firmanın istenilen hedeflere ulaşmasında sizin ne gibi bir katkınız olabileceğini düşünün ve somut örnekler bulmaya çalışın. Mülakatı yapan kişi bu noktada sizin ne gibi işler yaptığınızı ve ne tip sorumluluklar üstlendiğinizi değil; gelecekte kendi firması için ne yapmayı planlayabileceğinizi öğrenmek istemektedir.
NEKADAR SÜRE BU İŞTE ÇALIŞMAYI DÜŞÜNÜYOSUNUZ ?
Kesin emin olmadığınız sürece, kendinizi belirli bir zaman sınırlaması içine sokmayın. Zaman belirtmek yerine, yapacağınız işi tam öğrenene, bu konuda yeterli tecrübe sahibi olana kadar çalışmak istediğinizi, sonrasında da firma içinde bir üst konuma terfi etmeyi umduğunuzu belirtin. Soruyu yanıtladıktan sonra, mülakatı yapan kişiye, onların sizle ne kadar çalışmayı düşündüğünü sorabilirsiniz.
BASKI VE STRESİN ÜZERİNDEN GELEBİLİYOMUSUNUZ
Unutmayın ki, çoğu kişi “stres altında çalışabilirim” yanıtını verecektir. Bu kişilerden farkınız sizin daha önceki işinizde stres altında bulunduğunuz bir durumda çıkardığınız başarılı bir işiniz olabilir. Sadece “stres altında çalışırım” yerine bunu kariyerinizdeki bir başarıyla örnekleyerek anlatmanız sizin için çok daha faydalı olacaktır.
NEDEN ..X.. ALANINDA ÖĞRENİM GÖRMEYİ TERCİH ETTİNİZ ?
Eğitiminizi hangi alanda yapmayı tercih ettiğiniz ve niçin bu alanı seçtiğiniz muhtemel bir mülakat sorusudur. Yanıtınız sizi hedefleri olmayan ve karar almakta güçlük çeken bir kişi durumuna düşürebilir. Sizin bu soruya vermeniz gereken cevap, branşınızdan hoşlandığınız ve bunun sizin ilgi alanınız olduğu olmalıdır.
SORMAK İSTEDİĞİNİZ BİR SORU VARMI ?
Bu soruya sıklıkla verilen yanıt “Hayır” olmaktadır. “Hayır”, yanlış cevap olmakla kalmaz; firma hakkında bilgi alma fırsatınızı da kaçırmanıza neden olur. Aynı zamanda başvurduğunuz işe ve firmaya karşı hiçbir heyecan, istek veya ilgi içermeyen pasif bir tutuma da işaret eder. Oysa mülakatı yapan kişi, sizin işe olan ilginizi, yaratıcılığınızı ve hevesinizi, soracağınız sorularla değerlendirebilir.
SON İŞİNİZDE EN ÇOK HOŞUNUZA GİTMEYEN NOKTA NEDİR ?
Bu sorunun amacı, müracaat ettiğiniz pozisyonun sizi tatmin edip etmeyeceğini anlamaktır. Eğer daha önceki işinizden memnun olmamışsanız, benzer bir durum söz konusu olduğunda, yine memnun olmayacaksınızdır. Bu soruyu yanıtlarken unutulmaması gereken nokta, eski iş arkadaşlarınızı, yöneticilerinizi ve firma politikasını eleştirmemenizdir. Bunun yerine üstlendiğiniz görevler konusundaki rahatsızlığınızı ve huzursuzluğunuzu örneklemeniz daha uygun olacaktır.

NİÇİN BU ALANDA ÇALIŞMAK İSTİYORSUNUZ?
ÖRNEK CEVAP:”Alışveriş yapmayı her zaman sevdim ama bir mağazada çalıştığımdan beri benim ilgimi çeken asıl kısım işin pazarlama kısmı oldu. Çalıştığım yerde ürettiğimiz kıyafetler çok kaliteliydi ama düzenli bir satışımız yoktu. Bu yüzden bir işletmeciyle pazarlama stratejileri üzerine çalıştım ve satışlarımız ilk yılda %25 arttı. Bu endüstri dalında başarılı olmak çok harika bir histi ve kendimi ürünlerin tanıtımı ve pazarlanmasına adadım.”

BİZE KENDİNİZDEN BAHSEDİN
ÖRNEK CEVAP:”Çok  güçlü iletişim kurabilen biriyimdir. Satış departmanında iki yıl çalışmak kendime olan güvenimi arttırdı ve müşterinin güvenini kazanmanın önemini kavrattı. Ayrıca bu işte gerçekten başarılı olabileceğimi anladım. Son işimde firma için müşterilerinin devamlılığını sağlama ve yeni müşteriler bulabilmek adına bir mektup stratejisi belirledim. Bunun sonucunda firmanın karı 2 yılda %10 artış gösterdi. Ek olarak, firmaların daha iyi pazarlama olanakları bulmak adına internet ortamından nasıl yararlanabileceğine   dair yeni fikirler üzerinde çalışıyorum ve bu fikirleri seve seve sizin için hayat geçirebilirim.”

ESKİ PATRONUNUZ HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYORSUNUZ ?
ÖRNEK CEVAP:”Eski patronum işlerin zamanında bitirilmesi konusunda çok hassastı ve bu konuya her şeyden çok önem verirdi. Onun bu tutumu beni daha çok çalışmaya itti ve işlerin zamanında bitirilmesinin önemini kavramamı sağladı.”

NİÇİN ŞİMDİKİ  İŞİNİZDEN AYRILMAK İSTİYORSUNUZ ?
ÖRNEK CEVAP:’Şu anki rolümden çok şey öğrendim, ama şimdi sınırlarımı genişletmek ve yeni yetenekler kazanmak için,  potansiyeli olduğunu düşündüğüm yeni bir iş arıyorum.”

5 YIL İÇİNDE KENDİNİZİ NEREDE GÖRÜYORSUNUZ?
ÖRNEK CEVAP:”Beş yıl içinde bu iş dalında daha donanımlı hale gelmeyi istiyorum. Ayrıca insanlarla birlikte çalışmayı çok seviyorum ve firmada iletişim becerilerimi ve iş hakkındaki bilgilerimi daha verimli kullanabileceğim bir yönetici pozisyonunda çalışmayı hedefliyorum.”

EN BÜYÜK ZAYIFLIĞINIZ NEDİR ?
ÖRNEK CEVAP:”Topluluk karşısında konuşma yaparken kendimi hiç rahat hissedemezdim ve bu sizin de bildiğiniz gibi iş alanında benim için büyük bir engeldi. Bunun büyük bir sorun olduğunu fark ettikten sonra eski patronuma bu konuda bir kurs almak istediğimi belirttim ve bir kursa kaydoldum. Bunun sonucunda bu engelin üstesinden geldim. O zamandan beri çok önemli yöneticiler karşısında birçok sunum yaptım ve gayet başarılı oldum. Bu işi yapmayı hala sevmiyorum ama kimse başarısız olduğumu söyleyemez.

MAAŞ KONUSUNDA BEKLENTİLERİNİZ NEDİR ?
ÖRNEK CEVAP:”Kazanacağım paradan çok çalışacağım konumla ilgileniyorum. Beş yıllık tecrübelerim dahilinde çalışacağım konuma uygun bir maaş beklentisi içerisindeyim. Ayrıca bu şehirde yaşamanın yüksek maliyeti göz önünde bulundurularak belirlenen adil bir maaş benim için uygun olacaktır.”

NİÇİN SİZİ İŞE ALMALIYIZ ?
ÖRNEK CEVAP:”On yıl boyunca yönetici asistanlığı yaptım ve patronum sıkça ben olmadan işlerinin çok zor olacağını vurgulardı. Ayrıca bilgisayar eğitimi almaya da zaman ayırdım ve Excel konusundan çok ilerleme kaydettim ki bu da çok daha hızlı çalışabileceğim anlamına geliyor. Patronumun benden beklediklerinden çok daha fazlasını yapmaya gayret ederim ve çoğu kişi için iyi olan benim için asla yeteri kadar iyi değildir.”

EN BÜYÜK BAŞARISIZLIĞIN NEYDİ? VE BUNDAN NE ÖĞRENDİN ?
ÖRNEK CEVAP:” Üniversitedeyken ders programımı tamamlamak için sanat dersi aldım. Ama o dersi pek ciddiye almadım, mühendislik derslerimle kıyaslayınca parkta bomboş yürümek kadar kolay görünüyordu. Dönem ortasında düşen notlarımdan anladım ki eğer bu dersi geçemezsem bursumu bile kaybedebilirim. Dönemin geri kalanında  bu ders için çok çalıştım ve yeterli bir not almayı başardım. Sonra anladım ki yaptığım şey ne olursa olsun, en iyisini tüm gücümle yapmalıyım aksi halde emek harcadığım onca şey boşa gider.”

ÇALIŞMADAN GEÇİRDİĞİN ZAMANI NASIL AÇIKLAYABİLİRSİN ?
ÖRNEK CEVAP:”İşim benim için çok önemlidir. Önüme çıkan ilk teklifi beni mutsuz  etme  ihtimali olmasına rağmen kabul etmektense, doğru iş için, doğru kararı verebilmek adına, doğru zamanı  bekledim.”

HANGİ ŞARTLARDA İŞİNİZ SİZİ MUTLU EDER ?
ÖRNEK CEVAP:Ben insanlarla beraber olduğum, müşterilerle ilgilendiğim ve onlara sağlanabilecek en iyi olanakları sağlayıp onları memnun edebildiğim sürece mutluyumdur. Bu benim için çalışmanın en iyi yanıdır ve bu nedenle daha iyi bir konumda müşterilerle daha iyi bir iletişim kurabileceğim için sizinle çalışmak istiyorum

İŞİNİZİN EN AZ SEVDİĞİNİZ YANI NEDİR ?
ÖRNEK CEVAP:“Eski işime dair nefret ettiğim bir durum söz konusu olmasa da, işimin hoşlanmadığım bazı yönleri vardı. Eski konumumda haftada en az iki kere seyahat etmem gerekiyordu. Seyahat etmeyi her ne kadar çok sevsem de, ayda iki seyahat bazen çok yorucu olabiliyordu. Bu sebepten dolayı kendime iş harici pek fazla vakit ayıramıyordum. Yine aynı konumda çalışacak olsam da, daha az seyahat etmeyi tercih ederim.”

İŞ ARKADAŞLARINIZLA YAŞADIĞINIZ BİR PROBLEMDEN BAHSEDİN
ÖRNEK CEVAP:“Bir kaç tane hemşire arkadaşımla  vardiya sırasının kimde olduğu ve çocuk hastaların aileleriyle konuşmanın kimin görevi olduğuna dair bir anlaşmazlık yaşamıştım. Kişiliklerimiz uyuşmuyordu. Tartışmadan üç ay sonra, arkadaşlarımdan birine beraber öğle yemeği yemeyi teklif ettim. Yemek boyunca aramızdaki farklılıklardan ve niçin anlaşamadığımızdan bahsettik Bu konuşma aramızdaki sorunların çoğunu çözdü. Daha farklı iletişim kurmaya ve beraber iyi çalışabilmeye başladık. Bence konuşmak  sorunlarınızı çözmenizin en etkili yoludur.

NELER SİZİ MOTİVE EDER ?
ÖRNEK CEVAP:“Son işimde daima zor geçen  teslim tarihlerindeki rekabet beni çok motive ederdi.  Ürünlerin teslimini tam zamanında yapma konusunda %100 başarılı olmak zorundaydım. Bu işin çok hızlı yapılması gerektiğini ve zor olacağını bilmeme rağmen, yaşanan rekabetten çok hoşlanırdım.”

ARKADAŞLARINIZ SİZİ NASIL TARİF EDER ?
ÖRNEK CEVAP:“Arkadaşlarım beni büyük bir ihtimalle çok hırslı olarak tanımlayacaktır. İstediğimi elde edene kadar asla geri adım atmam. Program geliştirici olarak çalıştığım dönemde teknoloji konferansı için konuşmacılara götürdüğüm tekliflerden tek tek ret cevabı aldım. Ancak gerçekten büyük oynamak istiyordum ve “hayır”ı bir cevap olarak asla kabul etmedim. Hepsine ve yeni kişilere tekrar tekrar teklif götürdükten sonra konferansın katılımı planladığımın iki katına çıktı. Birçok kişi bir kez hayır dedikten sonra cevabını değiştirmez ama bunu kabullenmek benim doğamda yok. Bir şeyin mümkün olduğunu bildiğim sürece başarana kadar denemeye devam ederim.”

BANA KENDİNDEN BAHSET
Ne Anlama Geliyor: Klasik bir açılış sorusu olan “Bana kendinden bahset” aslında adayın rahatlaması için tasarlanmış bir girizgahtır. Bu soruda mülakatı yapan kişi, uzun uzun bir hayat hikayesi dinlemek istemez. Amaç karşısındaki kişinin hayatta neleri önemli gördüğünü anlamaya çalışmaktır. Adayın yaşam biçimi, öncelikleri ve tercihleri hakkında genel fikir sahibi olmak ister. Geçmiş iş yaşamınız ve kariyerinizi nasıl planladığınızı dinlemek onlar için ilgi çekicidir.

Nasıl Yanıtlamalı: Yanıtlarınız almak istediğiniz işle alakalı olmalı. Mülakatı yapan kişiye kariyerinizde hangi noktadan bu aşamaya geldiğinizi ve bu iş için uygun aday olduğunuzu göstermeye çalışın. Onlara kendinizle ilgili tutarlı hikayeler anlatın ve gereksiz ayrıntılardan kaçının. Mülakatı yapan kişiye konuyla ilgili soru sormaktan çekinmeyin ve görüşme sırasında söyledikleri her detayı aklınızda tutun. Aklınızda tuttuğunuz her bilgi onlarda çok yönlü olduğunuz imajını uyandıracaktır. Eğer çocuklukla ilgili bir anınızı anlatmak istiyorsanız bu anıyı mutlaka aday olduğunuz pozisyonun gerektirdiği özelliklerden biriyle ilişkilendirmelisiniz. Ve en önemlisi CV’nizi mutlaka yanınızda taşıyın

BANA SON İŞİNDEN BAHSEDERMİSİN
Ne Anlama Geliyor: Bu soruyla sizden talep edilen yalnızca yaptığınız işlerle ilgili detaylı bilgidir. Bu nedenle CV’nizde yazılı olan bilgileri tekrarlamak hata olacaktır. Daha önce hangi konulara odaklandığınız ve hangi alanlarda deneyime sahip olduğunuz başvuru yaptığınız şirket için önemlidir. Örneğin, şirket bir takım oyuncusu arıyor ama siz yalnızca şahsi projelerden bahsediyorsanız işi almanız zora girer. Ayrıca anlatım tarzınız eski şirketiniz ve takım arkadaşlarınız hakkında nasıl düşündüğünüzü belli eder. İK uzmanlarının eski ekip arkadaşlarınızdan bahsediş biçiminizi akıllarının bir köşesine not aldığını unutmayın.

Nasıl Yanıtlamalı: Bu, geçmiş işlerinizde imza attığınız başarıları anlatmak için mükemmel bir fırsat olabilir. Eski şirketinizden ve hedeflerinden mutlaka bahsetmelisiniz ancak bu hedefler doğrultusunda kendi başarılarınızı da anlatmayı ihmal etmemelisiniz.

Örneğin, “Eski şirketimde yetenekli insanlarla çalışmak çok keyifliydi ancak bu çalışmada çapraz organizasyonları tanımak benim için çok iyi bir tecrübe oldu” tarzında bir cümle hem sizi parlatacaktır hem de eski şirketiniz hakkında verdiğiniz bu olumlu görüş mülakat yapan uzmanları etkileyecektir. Dürüst bir tavır sergilemeniz ve tutarlı yanıtlar vermeniz karşınızdaki kişi üzerinde olumlu bir etki uyandıracaktır.

BANA KARİYERİNDEN BAHSEDERMİSİN
Ne Anlama Geliyor: Bu soruyla uzmanların anlamak istediği geçmiş deneyimlerinizden çok nasıl bir kariyer izlemek istediğinizdir. Bu soruyla karşınızdaki uzman eksiklerinizi ve bu eksiklerin farkında olup olmadığınızı da ölçer. Bu sorunun içinde ayrıca bir işi bırakma nedenlerinizin ne olabileceğini ve eski şirketinizle neden çalışmak istemediğinizi anlamak da yatar.

Nasıl Yanıtlamalı: Kariyer soruları kariyerinizle ilgili genel ya da spesifik bilgi almayı amaçlar. Genel sorular genellikle “Bana kariyerinden bahseder misin” şeklindedir ve size uzun yanıtlar için zaman tanır. Spesifik sorular belirli bir alanla ilgili araştırma amacı taşır. Bu soru mülakatı yaptığınız kişiyle gerçekleştirdiğiniz sohbetten de çıkabilir, CV’nizden de…

Kariyeriniz hakkında soru sorulduğunda öncelikle hemen hayat hikayenize başlamayın. Önce hikayenizin bütünün ne olacağını düşünün. Örneğin, “şirketin büyümesinde devamlılık sağlama” ya da “teknolojiden organizasyon sorunlarına kadar değişken problemlere çözüm bulma” gibi… Daha sonra bulunduğunuz noktaya nasıl geldiğinize ilişkin kısa ve öz bir hikaye anlatın.

Kariyerinizin son birkaç yılıyla ya da daha fazlasıyla da ilgileniyor olabilirler. Eğer ne kadarını öğrenmek istedikleri konusunda bir şüpheniz olursa “Nereden başlamamı istersiniz” diye sorun. Zorluklar hakkında konuşmaktan korkmayın ancak sonuçta nasıl dersler alarak geliştiğinizden mutlaka bahsedin. Güçlü hikayelerin çoğu sorunları aşmakla ilgilidir. Dirençli ve olumlu karakterinizin ışık saçmasına izin verin

Örnek Yanıt: Her zaman yarışmayı sevmişimdir. Lise notlarım üniversitede gazetecilik okumak içini yeterli olmadı, o yüzden lisans eğitimimi spor bilimi üzerine yaptım ve spor yazarlığı kursu için yeterli parayı biriktirene kadar at çiftliklerinde çalıştım. 5 yıl önce at yarışlarıyla ilgili en büyük gazetede işe alınana kadar pek çok yerel gazetede at hikayeleri yazarak öne çıkmaya çalıştım. Harika bir işti ve bahis köşesinin editörü olana kadar kendi tarzımda çalışma fırsatı buldum. Şimdi yarış kurslarında çalışmak istiyorum ve bu iş benim için harika olacak.

BİR İŞ GÜNÜNÜZ NASIL GEÇİYOR
Ne Anlama Geliyor:  Bu soruda işinizin sıradan bir iş olup olmadığını, ya da sabit zorlukları olup olmadığını test ediyor olabilirler. Aynı zamanda bu zorlukların üstesinden nasıl geldiğinizi anlamaya çalışırlar. İşe yaklaşımınızı ve işinizle ilgili ne kadar hevesli olduğunuz görmek isteyebilirler. İş arkadaşlarınızı ve müşterileri nasıl gördüğünüzü anlamak isterler. Başkalarını eleştirmek ve suçlamak aleyhinize olacaktır. Yanıtlarınızla CV’nizde yazanları da karşılaştıracaklardır.

Nasıl yanıtlamalı: Mükemmel bir durum tasvir etmektense cevabınızın gerçekçi olmasına dikkat edin. Örneğin iş yerinde geçirdiğiniz bir önceki günü örnek vermek genel bir tipik gün anlatmaktan daha güçlü olacaktır. Karşılaştığınız zorlukları ve nasıl üstesinden geldiğinizi yanıtınıza eklemeyi unutmayın. Hevesinizi ve adanmışlığınızı gösterin. Her şeyden önce sizde aradıkları özellikleri gösterin.

Örnek Yanıt: Çoğu zaman erken geliyorum, böylelikle e-postalarımı kontrol edip ekip toplantısına hazırlanabiliyorum. Geçen hafta tipik bir günde, müşterilerimizden birinden bir son dakika değişikliği talebi geldi. Ben müşteri ilişkileri yöneticimizi görmeye gittiğimde arkadaşlardan birini çabuk tarafından bir teknik fizibilite yapmaya yönlendirdim. Müşteri ilişkileri yöneticimiz konunun önemli olduğunu söyledi ve ben de planı yeniden gözden geçirdim ve kritik iş sürecine zarar vermeden bu değişikliği yapmanın bir yolunu buldum. Ekip yeni bir değişiklikle sıkıştırılmış olmaktan mutlu değildi fakat ben bu değişikliğin müşteriye ne kadar faydalı olacağını açıkladıktan sonra üzerinde çalıştığımız uygulamadaki spesifikasyonu yapmaya başladı.. Ekibi mutlu etmek için ofise pizza söyledim ve böylelikle yemek vaktinden de biraz zaman kazanmış olduk. Saat 3 gibi her şey hallolmuştu ve müşteri ilişkileri yöneticimizin de dahil olmasıyla günün sonunda her şeyi yoluna koyd

YAPTIĞINIZ İŞİN ŞİRKETE KATKISI NEDİR
Ne anlama geliyor:  Yaptığınız işten ne kadar fazlasının farkında olup olmadığınızı, iş sürecinin bütünüyle ne kadar ilgili olduğunuzu, bir “iş kafanız” olup olmadığını ve işin genel prensiplerini anlayıp anlamadığınızı bilmek istiyorlar. İşe gerçekten bir değer vermek istediğinizi ve katkınızı azamiye çıkarmak içini yaptıklarınızı gözden geçirebileceğinizi bilmek istiyorlar

Nasıl yanıtlamalı: İş dünyasının nasıl işlediğini ve özelde işvereninizin yaptığı işi bildiğinizi gösterin. Şirketinizin vizyonu, misyonu, stratejisi ve ürünlerinden bahsedin. İş için duyduğunuz heves ve gayreti de belli edin ve işin genelini ne kadar iyi kavradığınızı gösterin. Yaptığınız işin yanında dış dünyada neler olduğunu anladığınızı göstermek için müşterilerinizden ve rakiplerinizden söz edin.

Örnek Yanıt: Küçük ve orta büyüklükteki şirketlere temizlik hizmeti sunuyoruz. Çok rekabetçi bir alan, bu yüzden de iyi bir hizmet sağlarken bir yandan da giderlerimizi kontrol altında tutmak durumundayız.

Yaptığınız işin genel iş hedefleri ile ne kadar örtüştüğünü gösterin.

Örneğin: Bir gurup temizlikçiyi yönetiyorum ve işin verimli ve etkin bir şekilde yapıldığından emin olmak için onlarla ve diğerleriyle çalışıyorum.

Aynı zamanda işte diğerleriyle iyi çalıştığınızı gösterin

Örneğin: Bunu yaparken en son gider rakamlarını anlamama yardımcı olan finans departmanı ve motivasyonu daim kılmak ve doğru insanları işe almada yanımda olan İK departmanı ile yakın çalışıyorum.

Çok iyi iş çıkardınız. Artık bundan sonra cevaplamaya hazır olduğunuz diğer sorulara geçilecektir.
İDEALİNİZDEKİ İŞTEN BAHSEDERMİSİNİZ Ne anlama geliyor: Bu soru şu farklı formlarda da sorulabilir: “Bana idealinizdeki işten bahseder misiniz? Eğer tüm işleri yapma şansınız olsaydı hangisini tercih ederdiniz? Şu ana kadar yaptığınız en iyi iş hangisiydi? En çok ne yapmaktan hoşlanırsınız? Daha öce yaptığınız işlerle ilgili en çok nelerden hoşlanırdınız?”

Bu soru işi yaparken sizi gerçekte en çok neyin cezp ettiğini ve sizi en çok neyin motive ettiğini anlamak için kullanılır. Cevapların veriliş sırasından sizin önceliğinizi neyin belirlediği anlaşılmaya çalışılır.

Nasıl yanıtlamalı: Öncelikle ne aradıklarını düşünün. Başvurmakta olduğunuz işle ilgili düşünün ve takım çalışması, teknik yetkinlikler ya da liderlik gibi özelliklerden hangilerini istediklerini düşünün. Basit bir yaklaşım olarak ne istiyor olabileceklerini ele alın ve onu istediklerinin idealize edilmiş bir versiyonu olarak gösterebilmek için biraz cilalayın.

Örneğin: Fikirlerimi dünyayı sarsan ürünlere dönüştürebilecek çok akıllı insanlardan oluşan bir departmanı yönetecek otorite ve sorumluluğumun olduğu bir pozisyonda çalışmak isterdim.

İşin temel ve yan haklarından bahsetmeyin. Çok iyi bir emeklilik sigortanız olması ve ya da iş sonrası partileri çok iyi olabilir ama değer yaratmayan herhangi bir şey hakkında konuşmak sizi tembel olarak etiketleyecektir. Çalışanlarını önemseyen şirketlerden bahsedebilirsiniz ama çok üstünde durmayın.

Örneğin: İyi bir yan haklar paketinin olması tabii ki çok önemli fakat bir yerde çalışmayı tercih etmemin gerçek sebebi hiçbir zaman bu olmamıştır.

Bunun gibi, maaşınız hakkında da konuşmayın. Eğer sorulursa adaletli bir ödeme yapılmasını isteyeceğinizi ve katkınız ölçüsünde ödüllendirilmekten hoşlanacağınızı söyleyin.

SENİ BAŞARILI YAPAN ŞEY NEDİR ?
Ne anlama geliyor: Bu soruyla amaç yalnızca sizin dayanma gücünüzü ölçmek değildir. Mülakatı yapan kişi zorluklara karşı bakış açınızı da öğrenmek ister. Çünkü İK uzmanı eğer karşısındaki kişi güçlü yönlerini tanıyorsa o yönlerin nasıl geliştirileceği konusunda adaya yardımcı olabileceğini düşünür. Ayrıca yine bu soru ile sizin de farkında olmadığınız kişisel özelliklerinizin ölçülmesi planlanır.
Nasıl yanıtlamalı: Girmek istediğiniz pozisyon için gerekli olan özelliklerinize odaklanın. Zaten işin tanımı anlatacağınız yönleriniz için size yol gösterecektir. Soruyu yanıtlarken özelliklerinize azim veya takım çalışmasına yatkınlık gibi ayrıntıları eklemeyi unutmayın. Cevabınızı örneklerle pekiştirin ki farklı alanlarda da yetenekli olduğunuz imajı kafalarına yerleşsin.
Kendinizi nasıl yetiştirdiğinizi ve önünüze çıkan fırsatlardan nasıl faydalandığınızı anlatmanız da bu sorunun yanıtı için kritik önem taşır. Takım çalışmaları ve liderlik konularındaki yeteneğiniz ve bunları nasıl geliştirdiğiniz hakkında bilgi verin. Örneğin, “O iş birbirine yüksek enerji ile bağlanmış insanların yaptığı bir takım çalışmasıydı. Ekipteki herkes neye ihtiyacı olduğunu biliyordu. Bu yüzden binanın ana iskeletini ekipçe kurduk ve bu sayede çok etkili bir şekilde çalıştık.”
Yaptığınız iş ve sonuçları arasında da ilişki kurun.
“Tüm işi organize etmek zamanımı aldı ama proje bu sayede tam zamanında, bütçeye ve projenin kalitesine uygun olarak tamamlandı.”
Soru: Bu İşin En Çok Hangi Yönü Seni İlgilendiriyor?
Ne anlama geliyor: Bu sorunun amacı işin size cazip gelen yönlerini anlayıp, nasıl motive olacağınızı kestirmektir. Eğer seni neyin motive ettiğini anlayabilirlerse, seni nasıl yönlendirebileceklerini de bilirler.
Nasıl yanıtlamalı: İlk olarak ilgili görünün. Bir uzmanı isteksiz gözüken aday kadar negatif etkileyen başka bir şey yoktur. İlgilerinizi finansal konularla bağdaştırmayın. Sadece para hakkında konuşmaya çalışmak ya da olayları paraya bağlamak da uzmanların yaklaşımını olumsuz etkiler. Bu nedenle işin parasına değil tanımına yönelik aşamalara odaklanın.
Örnek yanıt:
Katkıda bulunmak \ Fark yaratmak: “Eğitimi ve fark yaratmayı seviyorum. Yapabildiğim kadar diğer insanlardan farklı projeler üretmek istiyorum.”
Kişisel gelişim \ Eğitim: “Daha önce küçük projelerde çalışmıştım. Bu görev bana büyük projelerde çalışmak ve kapasitemi daha çok kullanmak için fırsat verecek.”
İdeallerini başarmak: “Her zaman bir ekibi yönetmek istedim ve sonunda bu konuda bir sertifika aldım. Bu pozisyon bana öğrendiklerimi pratiğe dökme fırsatı verecek.”
Soru: Bana Başarısız Olduğun Bir İşten Bahset
Ne anlama geliyor: Bu soruyla kişinin yeteneğinin sınırları ölçümlenir. En son hangi işte, hangi nedenden dolayı başarısız olduğunu ölçmek onlar için çok önemlidir. Uzmanlara göre inkar etmek ya da kaçınmak başarısızlıktan daha kötü bir durumdur.
Nasıl yanıtlamalı: Önemli ancak çok büyük olmayan bir hata seçin ve onu açık yüreklilikle karşınızdaki uzmana anlatın.
Örneğin, “Yeni müşterimin hesapları üzerine çalışırken bir yandan da yeni gelen bilgisayar sistemiyle boğuşuyordum. Sistem sürekli hata veriyordu.”
Uzmanlara neyin yanlış gittiğini anlatın. Problemin neden olduğu sonuçları açıklamak ve başkalarını suçlamak için çok zaman harcamayın. Sorunu çözmek için neler yaptığınıza odaklanın. Ve bu deneyimden ne öğrendiğinizi açıklayın.
Örneğin, “Verilerin kaybolduğunu öğrenir öğrenmez, sistemin onarımını yapacak kişilere telefon açtım. Sistemi tamir etmek için uzun süre çalıştık. Bu talihsizlikten sonra bilgileri iki farklı yerde saklamaya başladık.”
BUGÜNE KADAR KARŞILAŞTIĞIN EN ZOR İŞ NEDİR ?
Ne anlama geliyor: Görüşmeyi yapanlar bu soruyu yöneltirken işler her zamanki gibi gitmediği zamanlarda üzerinize düştüğü kadarıyla nasıl baş ettiğinizi öğrenmek ister. İşle ilgili bir değişiklik olduğunda ve ekstradan zorlu bir sürece girildiğinde nasıl davranacağınız kesinlikle çok önemlidir. Gerçekten zorlandığımızda ve stresli yeni şartlar oluştuğunda gerçek kimliğimiz ortaya çıkar. Bu tür zorlayıcı durumların konuşulması kişi hakkında çok daha sağlam veri sağlar.
Nasıl yanıtlamalı: Yeni bir zorlukla karşılaştığınızda stresten negatif anlamda etkilenmediğinizi gösterin. Böylelikle stresle nasıl baş ettiğinizi, belirsizliklerle nasıl felce uğramadığınızı ve işler zorlaştığında pes etmediğinizi göstermelisiniz. Kaşlaştığınız zorluklar karşısında rahatlığınızı ve kontrolünüzü gösterebilirseniz hemen her şeyin üstesinden gelebilirsiniz demektir.
Örneğin; “Projenin kapsamı deneyimim dışındaydı ve aynı zamanda biraz da cesaret kırıcıydı. Kayda değer bir zorluk ile karşılaşmak için can atıyordum.”
Zorlanma konusunun altını çizebilmek için çoğu zaman işlerin mükemmel gitmediğinden bahsedin. Ardından ısrarcılığınızla sonunda kazandığınızı göstererek hikayeyi tamamlayın.
Örneğin;  “İlk proje büyük oranda önemli bir paydaşı göz ardı ettiğimiz için tam bir başarısızlıkla sonuçlandı. Kötü gidişatı fark ettiğimde derhal acil bir toplantı ayarladım ve yeni paydaşın da dahil olduğu iki günlük bir planlamayla işe yeniden başladık. Başlangıçta 6 ay kaybettik fakat projenin tesliminde sadece 6 hafta kadar gecikmiş olduk.”
Bu aynı zamanda elinizi nasıl taşın altına soktuğunuzu ve gerektiğinde ekstra efor sarf ederek çalışacağınızı göstermek için iyi bir fırsattır.
“Bankacılık sistemi depoya doğru belgeyi göndermediğinde tüm hafta sonu çalışarak dağıtımı tamamen ürüne göre yeniden spesifize ettik.”
İŞLERİN ÇOK İYİ GİTTİĞİ BİR ZAMANDAN BAHSET
Ne anlama geliyor: Mülakatı yapan bu soruyla en verimli ve başarılı olduğunuz seviyeyi, yani gösterdiğiniz en yüksek performansı bilmek ister. Ancak aynı zamanda abartıcılık, başkalarının zararına da olsa başkalarının emeğine sahip çıkma gibi negatif kişilik özelliklerinizi ortaya çıkarmak da isteyebilir.
Nasıl yanıtlamalı: Şirketi zor bir durumdan kurtarmak ya da muhteşem bir şey icat etmek gibi gerçekten iyi bir örnek verin. İşler iyi gittiğinde birinin gösterebileceği en üst seviyede performans göstereceğinizi ortaya koyun.
“Gerçekten de ilham verici zamanlardı. Tüm takım öyle bir güç birliği yaptı ki 6 ayda satışları ikiye katladık. Satış ve gelirlere bakış açımızı değiştirdi. O andan itibaren şirket artık çok farklı bir pozisyondaydı.”
Bu noktada işlerin neden her zaman bu kadar iyi gitmediğinin nedenlerinden bahsedin. Tüm ekibin dahil olması, yeterli kaynağın temini vb. gibi her zaman mümkün olmayan kontrolünüz dışındaki faktörlere bağlı olarak da işlerin nasıl iyi gittiğini gösterin.
“Yeni bina için temeli atarken tüm tedarikçiler malları zamanında teslim etti. Materyalleri tam da ihtiyacımız olduğu zamanlarda teslim alınca işi teslim tarihinin yarısına gelmeden teslim ettik.”
Başarının şansın yaver gitmesi yerine öngörünüz ve attığınız adımlarla geldiğini de gösterebilirsiniz. Örneğin;
“İşler başlamadan tüm tedarikçileri ziyaret ederek teslim tarihlerinin ne kadar önemli olduğu konusunda onları etkilemiş olmamın bu başarıda çok etkisi oldu.”
Diğerleriyle büyük bir takımın parçası olarak nasıl çalıştığınızı göstermeyi unutmayın. Liderlik özelliklerinizi göstermek için bunu kullanabilirsiniz:
“Bunu arka planda ofistekilerin yorulmamacasına gösterdikleri destek olmadan başaramazdım. Destek ekibinizle ilgilenmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum ve onlarla düzenli aralıklarla toplanarak rollerinin tüm süreçte ne kadar kritik olduğunu açıklıyorum.”
KENDİNİ NASIL BİRİ OLARAK TANIMLARSIN ?                                                                             Ne anlama geliyor: Soru şu şekillerde de sorulabilir: Kendinizi yaratıcı buluyor musunuz? Ne kadar organizesiniz? İnsanları yönetmekte özellikle iyi olduğunuzu söyleyebilir misiniz? İnsanları yönetmekten hoşlanır mısınız?
Bu soru genellikle aradıkları bir yeterlik ile ilgili oldukça açık ipuçları verir. Çoğu durumda bu hileli bir sorudur ve belli bir konuya oldukça odaklanmıştır. Bu tarz soruları çoğu zaman eğer siz o konudaki dayanıklılığınızı gösterdiyseniz ya da CV’nizde birkaç kez belirtildiyse sorarlar.

Nasıl yanıtlamalı: Sizde soruda yöneltilen özelliği aradıkları farz edildiğinde, bu özellikleri barındırdığınızı belirtin ve bunu desteklemek için örnekler verin.
“Evet, organize biri olduğumu söyleyebilirim. Örneğin, her sabah ilk 15 dakikayı günü planlayarak geçiririm ve akşamları 15 dakika da gün içinde öğrendiklerimi gelecekteki planlara uyarlamak için geçiririm.”
Yeteneklerinizi abartmaktan kaçının ve kibirli görünmeyin. Eğer değilsiniz kendinizi dünyanın en iyi yöneticisi ya da yaratıcı bir deha gibi göstermeyin. Yeteneklerinizi övünmeden vurgulamanın en iyi yolu gayret göstermektir.
“Ekibimle çalışmayı, onları zorlamayı ve hem şirketin hem de onların beklentilerinin ötesinde başarılı olmaları için yardımcı olmayı severim.”
Bunu göstermenin bir diğer iyi yolu ise istenen yeteneklere sahip olduğunuza dair diğerlerinin nasıl düşündüğünü göstermektir.
“Genel müdürümüz geçen hafta bana en son krizi aşarken gösterdiğim yaratıcı yaklaşımdan hoşlandığını söyledi.”
Bazı özellikler çok faydalı olabildikleri gibi zaman zaman iyi olmayabilir de. Vasıflarınızın olduğunu ve aynı zamanda bu vasıfları ne zaman kullanmanız gerektiğini bildiğinizi gösterebilirsiniz.
“Evet, durum gerektirdiğinde çok yaratıcı olabildiğimi söyleyebilirim.”

BUGUNE KADAR GRUR DUYDUĞUN NE YAPTIN ? Ne anlama geliyor: Tipik olarak kapasitenizin kapsamına dair ya da öne çıkan yeteneklerinizle ilgili bir kanıt görmek istiyorlar. Anlatmaktan çok hoşlanacağınızı bir şeyi mi öğrenmek istediklerini yoksa güçlü bir kanıt mı aradıklarını anlamak için sorunun soruluşuna dikkat edin.
İşiyle gurur duyan birinin o gurur duygusunu tekrar hissedebilmek için işe daha iyi motive olacağı düşünülür. Bu yüzden de sizi en çok neyin motive ettiğini öğrenmek istiyor olabilirler.
Gurur çok aşırı olduğunda “yedi ölümcül günah”tan birine dönüşebilir. Bu yüzden aynı zamanda bencillik eğilimlerinizi anlamaya çalışıyor da olabilirler. Başarıyı nasıl tanımladığınız, özellikle başarının bir ekip ortamı içinde kazanılıp kazanılmamasıyla ortaya çıkar.
Nasıl yanıtlamalı: Gerçekleştirdiğiniz ve bir şekilde şirkete önemli oranda katkısı olmuş belirgin bir konuyla ilgili net bir kanıt verin.
“Önemli bir müşteri şirketi bırakmak üzereydi. Bu yüzden kaygılarının ne olduğunu öğrenmek için hizmet yöneticileriyle oldukça vakit geçirdim. Kaygılarını gidermeyi başardık ve şimdi müşteri yeni, büyük bir sipariş verdi.”
Bir ekip ortamı içerisindeyken bir takım oyuncusu olduğunuzu ve diğerlerinin hakkını teslim ettiğinizi göstermeye dikkat edin.
“Yıllık kotamızı geçtiğimizde bana “en değerli oyuncu” ödülünü verdiler. Tabii bu başarı tüm takımın çalışmasının bir ürünüydü. İyi olansa bunun tüm ekibin oylarıyla belirlenmiş olması.”
Özellikle liderlik rolündeyseniz takımla ne kadar gurur duyduğunuzu gösterin
“Departmanın genel giderlerini yarı arıya düşürdüğümüzde çok gururlandım. Tam bir ekip çalışmasıydı ve herkesin katkısının farkında olmasına dikkat ettim.”
Gurur arzulanmayan bir şey olarak da görülebilir. Özellikle de aşırı derecede kibirli algılandığında. Bu, borunuzu öttürmeniz gereken görüşmelerde tam bir ikilemdir. Buradaki marifet boruyu alçakgönüllülükle üflemekten geçiyor.

 

ÇALIŞTIĞIN İŞTE NELER ÖĞRENDİN
Ne anlama geliyor: Öğrenmeye karşı tavrınızı ortaya çıkarmaya çalışıyor olabilir. Bilindiği gibi bazıları asla öğrenmez ve hatalarını tekrar edip durur. Birçok işveren bir hatanın bir kere yapılmasını kabul edecektir ancak tekrarlanmasını kimse istemez.
Öğrenme genelde bile bile alınmış risklerle ve işe yaramama ihtimali olan yollar denemekle gerçekleşir. Bu soruyla sizin risk eğiliminizi öğrenmek istiyor olabilirler.
Bu, yapmış olduğunuz hataları düzeltmenin bir yoludur. Aynı zamanda hataların üstünü nasıl örttüğünüzü ve yalan söyleyeceğiniz sınırı anlamaya çalıştıkları bir teste de dönüşebilir.
Nasıl yanıtlamalı: Öğrenmek için arzu ve kapasiteniz olduğunu gösterin. Dikkatinizi etrafınızda dönenlere ve işin tamamından ve diğerlerinin başarı ve hatalarından nasıl ders çıkarabileceğinize verin.
“En büyük rakibimiz yeni bir ürün piyasaya sürdüğünde gerçekten çok güzel bir reklam kampanyasıyla çıkış yaptı. Koşulları çok iyi analiz ettik, geliştirdik ve adapte ettik. Böylelikle kısa vadede elde ettikleri avantajı şirketimiz açısından etkisizleştirmiş olduk.”
Dikkatli deneyler ve faydalı keşifler yaparak öğrenmeye yönelik tasarlanmış tutumlar sergilediğinizi gösterin. Özellikle çıkardığınız dersler konusunda net olun.
“Üretimi durdurulmak üzere olan bir ürünle ufak pazar deneyleri yaptım ve böylelikle ürün için niş pazarlar yaratmayı başardık. Tüm bu denemelerden ürünleri müşteri ihtiyaçları ile eşleştirme konusunda çok şey öğrendim.”
Öğrenmenin ne kadar göreceli (daha çok öğrenmek) ve mutlak (gerçekleştirmek) olabileceğine dikkat edin. Genellikle göreceli öğrenme sizin zaten öğrenebilir olduğunuzu gösterir. Mutlak öğrenmeyse yeni fikirlere tamamen açık olduğunuzu gösterir. Tüm bu süreçte bilmeniz gereken bir şeyi bilmediğiniz yönünde gibi bir imaj yaratmamaya dikkat edin.
Hatta yaptığınız bir hatadan ve ondan ne öğrendiğinizden de bahsedebilirsiniz. Hatayı göreceli olarak ufakmış gibi gösterin yani ciddi bir sorun yaratmış gibi abartmayın.
“Acilen değiştirilmesi gereken bir iş vardı ve ben de süreci aceleye getirdim. İşi hedeflediğimiz zamanda yerine getirdik ama destek masası ile ilgili bir sorun ortaya çıktı. Hemen ardından başka bir acil iş ortaya çıktığında destek masasının da sürece dahil edildiğinden emin oldum. Tüm bu süreçte bütün paydaşların işin içinde olmasını sağlamakla ilgili bir ders aldığımı düşünüyorum.”
SENİ NEDEN İŞE ALMALIYIM ?
Ne anlama geliyor: “Sizi diğer adaylardan ayıran nedir? Bu pozisyona nasıl katkıda bulunabilirsiniz?” şeklinde de sorulabilir. Bu sorunun ortaya çıkaracağı ilk şey şirket ve söz konusu pozisyonla ilgili gerçek algınız, sonuç olarak bu ihtiyaca nasıl yanıt vereceğinizdir. Bu soru adayın ikna edici bir beyanda bulunmasına izin verir ve böylelikle ikna etmede ne kadar iyi olduğunuzu ortaya koyacaktır. Bu ‘büyük’ soru kısa, öz ve etkili yanıt verebilme yeteneğinizi test edecektir.
Nasıl yanıtlamalı: Bu dananın kuyruğunu koparan soru olabilir. Tüm adayların hemen hemen eşitlendiği bir anda vereceğiniz iyi bir yanıt sizi farklılaştıracaktır. Şirketin ve pozisyonun gerektirdiklerini anladığınızı gösterin. Örneğin;
“CameraCo.’nun hizmet anlamında çok güçlü bir algısı var. Ve hizmet yöneticisi pozisyonunun hem geniş bir hizmet deneyimi hem de güçlü bir servis yaklaşımı olan birine ihtiyacı olduğunu düşünüyorum.”
Daha sonra sizden beklenen bu donanımlara, yeteneklere, deneyime ve becerilere sahip olduğunuzu gösterin. Övünmekten ve diğer adayları eleştirmekten kaçınarak belirgin güçlü noktalarınızla en uygun aday olduğunuzu açıkça ortaya koyun.
“10 yıldır hizmet yönetiminde çalışıyorum. Hizmet sektöründe çalıştığım diğer şirketlerde müşteri tatmininin sürekli olarak artırılması ve işin büyümesine önemli katkılarım oldu.”
Bunun yanında başarı motivasyonunuzu ve işi alma arzunuzu gösterin. Şirketi ve karşınızda oturan kişiyi nasıl başarılı kılacağınızı açıklayın.
“Önemli bir büyüme potansiyeli olan CameraCo. için çalışmayı çok isterim. Deneyimlerimle sadece müşteri memnuniyeti sağlamak değil pazara bomba gibi düşecek başarılara imza atabileceğimden eminim.”

İŞE ALINDIĞINDA YAPACAĞIN İLK ŞEY NE OLUR
Ne anlama geliyor: Bu noktada pratik bir adım bekliyorlar. Duruma bağlı olmakla birlikte ortamı sarsacak farklı bir şey yapmanızı bekliyor olabilecekleri gibi işleri ciddi bir değişiklik yapmadan yürütecek sakin bir gemi arıyor da olabilirler. Tam olarak ne istedikleri konusundaki ipucunu iş tanımında, sordukları diğer sorularda ya da yanıtlarınıza verdikleri tepkilerde bulabilirsiniz.
Nasıl yanıtlamalı: Eğer iş hakkında fazla bir bilginiz yoksa bu şaşırtmalı bir soru olabilir. Mümkünse önceden pozisyonu olabildiğince araştırın. Bunu şirketin bilançolarına bakarak yapabileceğiniz gibi sektördeki tanıdıklarınızdan da bilgi alabilirsiniz. Sırf bu araştırma bile size puan kazandıracaktır.
“Görebildiğim kadarıyla yeni ürün bandının 6 hafta gibi bir süre içerisinde faaliyete geçmesi gerekiyor. Envanter ve eğitim çalışmasıyla paralel olarak ana üretim planında ve makinelerde boşluk yaratırım. Hesaplarıma göre 4 hafta içinde deneme çıktılarını alabiliriz. 6 hafta içinde asılarak işi yetiştirebiliriz.”
Eğer ne yapacağınızı gerçekten bilmiyorsanız yapabileceğiniz en iyi şey atacağınız adımı nasıl belirleyeceğinizi ortaya koymak.
Örneğin;  “Şu anda net bir şey söyleyebilmek için yeterli bilgi sahibi değilim fakat nasıl yapacağımı biliyorum. Üretim ortamını tanımak için yapacağım ilk şey ekiple ve diğer önemli paydaşlarla toplantı ayarlamak. Alanımı etkileyeceği için aynı zamanda şirket stratejisini de bilmek isterim. Hemen akabinde hızlı aksiyon alabilmek için bir plan hazırlarım. Anladığım kadarıyla kavrayış ve pozitif aksiyon almak çok önemli. Uzun vadede sağlayacağım istikrarlı bir süreklilik ile birlikte ilk 3 ay içerisinde muhteşem sonuçlar almak için uğraşırım.”
Tabii ki bütün pozisyonlar bu kadar önemli ve stratejik öneme sahip olmayabilir. Dolayısıyla ilerleme konusunda vereceğiniz yanıt temelde aynı kalırken uyum ve işbirliği üzerine çok daha basit bir açıklama yapabilirsiniz.
“Katkıda bulunmayı ve uyum sağlamayı çok isterim. Önce sistemi öğrenmeliyim. İlk hedefim mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde sistemi uyum sağlayarak bir an önce müşterilerle iletişim kurabilir hale gelmek olur.”
Ve motivasyonunuz ve kabiliyetinizle ilgili kanıtlardan bahsetmeyi asla unutmayın.
“Bu beni zorlayacaktır biliyorum. Ama tam da istediğim şey bu. Zor zamanlarda daha da güçlenerek başarıya ulaşmayı seven bir yapım var.”

ZAYIF YÖNLERİN NELERDİR ?
Ne anlama geliyor: Bu oldukça doğrudan bir sorudur ve dolaylı bir yaklaşımda bulunuyor olabilirler. Ancak yapabileceklerinizin limitleriyle çok ilgilendiklerine emin olabilirsiniz.
Aynı zamanda zayıflıklarınız konusunda ne kadar bilinçli olduğunuzu da bilmek isteyeceklerdir. Çoğu insan ya kendine güvenmeyip zayıf yanlarını gözünde büyütür ya da kendinden fazla emin bir tavır takınır. Kendini tanıyan biri zayıf yanlarını bilir. Kibirli biri hiçbir zayıf yanı olmadığına inanır. Bu aynı zamanda kendini tanıma ve dürüstlükle ilgili bir test olabilir.
Nasıl Yanıtlamalı: Hiçbir zayıf yanınız olmadığını söylemeyin. Bu soruya iyi bir yanıt hazırlayın. Aranan pozisyon için gereken kilit özelliklerinizde ciddi bir eksiklik olduğunu göstermeyin. Diğer yandan bunların farkında olduğunuzu ve itiraf edebileceğinizi göstermek iyi olacaktır.
Bazen insanların ismini unutabiliyorum. Bilirsiniz bazen birisiyle tanıştığınız anda ismini unutursunuz.
Yapabileceğiniz en iyi şey zayıf yanlarınızı tanımlarken onlarla nasıl baş ettiğinizi de ortaya koymak. Böylelikle zayıflıklarınızı yönetmede nasıl güçlü olduğunuzu göstermiş olursunuz.
Bu sorunumun üstesinden gelmeyi büyük oranda başardım. Bu konuda çok iyi bir iş hafızası eğitimi aldım ve artık birçok ismi aklımda tutabiliyorum. Aynı zamanda kontaklarımı kişilerin detaylı özellikleriyle tuttuğum bir yazılım kullanıyorum ve düzenli olarak gözden geçiriyorum.
Zayıf yanınızı öyle tanımlayın ki aslında bunun sizin güçlü yanlarınızdan biri olduğu kanısına varsınlar.
Bazı zamanlar çok tez canlı ve sabırsız olabiliyorum. Gereksiz ertelemeleri ve boşa geçen zamanları tolere edemiyorum. Tekrarlanmadıkları sürece hataları o kadar önemsemem.

HANGİ YÖNLERİNİ GELİŞTİRMEK İSTERDİN ?
Ne Anlama Geliyor: Görünürde bu soru gelişiminizle ilgili olabilir ve şirketin kendisini daha çekici hale getirir. Motivasyonlarınızı ve mevcut yeteneklerinizi araştırıyor da olabilirler. Ancak amaçlarının eğitim sınıflarını doldurmak olmadığı çok açık.
Bu soru kendi gelişiminizle ilgili olup olmadığınızı, öğrenmeye açık olup olmadığınızı ortaya çıkaracaktır. Aynı zamanda zayıf yönlerinizi açığa çıkarmak için üstü kapalı bir yaklaşım da olabilir.
Sorunun ortak hedefi kendinizi geliştirmeye ne kadar istekli olduğunuzu anlamaktır. Eğer öğrenmeye açıksanız muhtemelen işi iyi yapmak için de daha motive olacaksınız.
Nasıl Yanıtlamalı: Öncelikle kendi gelişiminizle yakından ilgilendiğinizi ve bu konuda aktif olduğunuzu gösterin. Örneğin geçmişte gelişmenin sizde ne kadar işe yaradığını belirtebilirsiniz.
Haklısınız, sürekli öğrenme ve gelişme önemli ve ben de kilit becerilerimi geliştirmek için çalışmaya devam ediyorum.
Elbette ki soruyu yanıtlayın ancak özellikle de iş için gerekli olan yetenekler konusunda çok fazla açığınız varmış gibi göstermeyin. Yapabileceğiniz en iyi şey yeteneklerinizi yeni alanlarda geliştirdiğinizi, bunun da gelecekte şirketin faydasına olacağını söylemek.
Şu anda programlamadayım ve işi seviyorum ancak bir gün yönetim rolü alacak kadar gelişmek isterdim.
Verebileceğiniz diğer bir akıllıca yanıt ise zaten sağlam olan bazı yönlerinizi geliştirdiğinizden bahsetmek.
Strateji master programlarını etkili buluyorum.
YAPTIKLARININ İŞE YARAMADIĞI BİR ZAMANDAN BAHSET
Ne Anlama Geliyor: Bu soruyla yeteneklerinizin limitlerini anlamak istiyor olabilirler, ancak asıl öğrenmek istedikleri bu durumun üstesinden nasıl geldiğiniz. Başarısızlık birçokları için reddettikleri ya da meydan vermedikleri bir durumdur. Göreceli olarak ancak çok az kişi yolunda gitmeyen durumlardan ders çıkarabilir.
Bu soruyu sorarken işlerin neden yolunda gitmediğini nasıl açıkladığınız ve başarısızlığa nasıl atıfta bulunduğuz ile ilgileniyor olabilirler.
Nasıl Yanıtlamalı: Asla işlerin sizin için her zaman yolunda gittiğini söylemeyin. Ancak ciddi bir hatayı gösteren bir şey bulun. Öyle bir hata seçin ki yeterince önemli ama aynı zamanda yeterince zararsız olsun.
Yen bir müşteri hesabı üzerine çalışırken yeni bir takip sistemi yazılımı kullanmayı denedim ve gerçekten çalışmadı.
Neyin yanlış gittiğinin üzerinden çabuk geçin. Probleme neyin yol açtığı ve başkalarını suçlama safhaları ile vakit kaybetmeyin. Enerjinizi sonuç olarak ne yaptığınızı göstermek için kullanın. Hatayı nasıl düzelttiğinizi ve bu deneyimden ne öğrendiğinizi anlatın.
Dataları kaybettiğimizi anlar anlamaz sistemi tamir eden tedarikçiyi aradım. Durumu düzeltmek için fazla mesai çalışmak durumunda kaldık. Bu durumdan sonra daha sık bilgi yedeklememiz gerektiğini anladım.
SANA ZOR GELEN ŞEY NEDİR ?
Ne Anlama Geliyor: Bu soruyla yeteneklerinizin sınırlarını anlamaya çalışıyor olabilirler. Yani hangi noktalarda zorlandığınızı, doğal ve edinilmiş yeteneklerinizin nerelerde tıkandığınızı…
Aynı zamanda zor durumların üstesinden nasıl geldiğinizi, modunuzun nasıl değiştiğine dair işaretleri, örneğin kızıp kızmadığınızı ya da içinize mi kapandığınızı gözlemliyor olabilirler. Yanıtlarınızda pozitif ve yapıcı olmaktansa suçlayıcı ve şikayetçi bir tutum sergileyip sergilemediğinize de bakıyor olabilirler.
Nasıl Yanıtlamalı: Eğer işin önemli bir parçası değilse zor bulduğunuz bir noktadan bahsedin. İşin dışından ya da çok arada bir meydana gelen bir zorluk seçin.
Ara sıra kalbinizi ve ruhunuzu koyduğunuz bir proje bütçe ve stratejik değişiklikler gibi sizin dışınızdaki nedenlerle durdurulması benim için çok zor bir durum…
Sosyal duyarlılık ya da zor durumlarla yüzleşmek gibi sizi pozitif gösteren bir şey bulmaya çalışın. Bu gibi yanıtlarda işin önemli bir tarafını alabilirsiniz ve onu yapabileceğiniz gösterebilirsiniz.
Daha önce bazı kişileri işten çıkarmak zorunda kaldım. Pek hoşuma giden bir şey değil fakat yapılması gerekiyordu. Bu yüzden de işi uzatmadan söz konusu kişi için mümkün olduğu kadar kolaylaştırmaya çalıştım.
Diğer yandan bazı işlerin neden zor olduğunu açıklamak da iyi bir fikir. Ancak şikayet ediyor gibi görünmemesine dikkat edin…
RİSKLERE YAKLAŞIMIN NASILDIR ?
Ne Anlama Geliyor: Bu soruyla doğal risk eğilimlerimizi anlamaya çalışıyor olabilirler. Verdiğiniz örnekler risk aldığınız ya da riskleri engellediğiniz seviyeleri tanımlamalarına izin verecektir.
Bu soru cesaretinizi ya da güçlükler karşısında nasıl davrandığınızı anlamak için de kullanılabilir.
Nasıl Yanıtlamalı: Karşılaştığınız mantıklı bir riskli durumu seçin ve riski zamanından önce nasıl belirlediğinizi anlatın. (Çoğu kişi çok geç olmadan riskleri algılamaz)
Bir pazarlama kampanyası geliştiriyordum ki pahalı oldukları ve kolaylıkla elde patlayabildiği için her zaman risklidir.
Riskleri analiz ettiğinizi, riski azaltmak için beklenmedik olaylara karşı hazırlık yaptığınızı gösterin
Rakiplerimizin ne yaptığına dair bir araştırma yaptırdım. Aynı zamanda muhtelif durumlar karşısında hazırlıklı olabilmek için çalışacağımız yerel ajansların yeteri kadar esnek hareket edebilmelerini garanti altına aldım.
Cümlenizin devamında risk ortaya çıkmadan önce gelmesini engellediğinizi ve riskin yönetiminde hazırlıklarınızın ne kadar etkili olduğunu da göstermelisiniz.
Rakiplerimizden birinin ülke çapında güçlü ve rekabetçi bir ürünü lanse etmek üzere olduğunu öğrenince o pazar için planımızı yeniden ele almak için vaktim oldu ve ürünü rakip karşısında başarılı bir şekilde yeniden konumlandırabildim.

YAPMAKTAN GURUR DUYMADIĞIN BİR İŞ OLDUMU ?
Ne Anlama Geliyor: Bu soru ‘gurur’dan ziyade ‘utanç’ı ve bunun sizi nasıl harekete geçirdiğini öğrenmeye çalışıyor olabilir. Bu, genellikle değerlerin ihlal edilmesi sırasında yapılır, bu yüzden soru kişisel değerleriniz ve standartlarınızı anlamayı hedefliyor olabilir.
Aynı zamanda göreceli olarak açık olduğunuzu ve yanıtınızın daha az yetkin olduğunuz alanları ortaya çıkaracağını farz ederek basit zayıflıklarınızı öğrenmek istiyor da olabilirler.
Nasıl Yanıtlamalı: Gurur duymadığınız hiçbir şey olmadığını söylemeyin. Bu ya kendinizin farkında olmadığınız ya da kibirli olduğunuz izlenimini verir. Yine de değindiğiniz konunun işle ilgili kritik gereksinimlerden biri olmamasına dikkat edin.
Bir keresinde oyun şirketinde çalıştım. İnsanları umutsuzca kendine bağlayan kumarbazlara katkıda bulunuyor olmaktan dolayı iyi hissetmiyordum.
Yüz yüze olduğunuz durumu nasıl başarılı bir şekilde ele aldığınızı ve gurur duyacağınız şekilde gösterin.
Sonuçta daha pozitif bir katkıda bulunabileceğim başka bir şirkete geçtim.
Pratik olduğunuzu ve şirketin gereksinimleri ile çakışmayacak kişisel değerleriniz olduğunu göstermek her zaman için önemlidir.
Bir keresinde pazarda başarılı olmayacağını hissettiğim bir ürün üzerine çalışmıştım. Bunu pazarlama birimine açtım, değerlendirdik ama devam etmek istediler. Yine de tüm enerjimi vererek çalıştım fakat sonuçta ürün başarısız oldu. İyi bir duygu değildi.
HİÇ İŞİNİ KAYBETTİĞİN OLDUMU ?
Ne Anlama Geliyor: Birinin işini kaybetmesi strese neden olan en önemli nedenlerden biri olarak değerlendirilir. Size bu soru sorulduğunda genel olarak stresle nasıl baş ettiğinize bakıyor olabilirler. Böylelikle depresif olduğunuz, duygularınızı bastırdığınız ya da tam tersi stresle baş ettiğiniz alanları anlamaya çalışıyorlar. Bunun arka tarafında problemlerin ardından kendinizi toparlayabiliyor musunuz, olaylara pozitif tarafından bakabiliyor musunuz ve üstesinden geliyor musunuz diye bakıyor da olabilirler.

Nasıl Yanıtlamalı: Eğer daha önce işinizi kaybetmediyseniz basitçe “hayır” diyebilirsiniz ya da ne kadar yaklaştığınızı söyleyip işten nasıl atılmadığınız konusunu açabilirsiniz.

Eğer böyle bir deneyiminiz olduysa net ve basit bir şekilde belirtin, konunun mazeretlerine girmeyin. “Evet” deyin ve durum hakkında özet bir bilgi verin.

Evet. Sektörde bir kriz yaşandı ve tüm departman kapatıldı.

Kendinizi istenmeyen kişi olmaktan ya da işler yolunda gitmediğinde işten ilk çıkarılan kişi olarak göstermekten sakının.

Beşinci tensikat adımıydı, dolayısıyla hazırdım. Çok kısa bir sürede yeni bir iş buldum.

Örneğin ne kadar adaletsiz oldukları ya da sizin zaten ayrılmaktan mutlu olduğunuz gibi şeyler söyleyerek şirkete düşmanlık beslediğinizi göstermeyin.

Talihsiz bir zamandı. Çok iyi bir şirketti ki hala öyle. Sonunda işler yoluna girmiş ama
EVE İŞ GÖTÜRÜRMÜSÜN
Ne Anlama Geliyor: Bu, birbirine tamamen zıt karakteristiklerden birini anlamaya çalıştıkları şaşırtmacalı bir sorudur.
Eğer düzenli ve organize birini arıyorlarsa eve iş götürmeyi belirli bir zaman dilimi içerisinde işlerini yönetme beceriksizliği olarak değerlendirebilirler. Eğer iş ve hayat dengesini sürdürebilen insanlardan hoşlanıyorlarsa eve iş götüren birini tercih etmeyeceklerdir. Diğer yandan işiyle yaşayan bir iş kolik arıyorlarsa o zaman eve iş götürmeyi bağlılık ve tutkunun bir işareti olarak ele alacaklardır.
Nasıl Yanıtlamalı: Eğer bu soruyu nasıl yanıtlamak gerektiğinden emin değilseniz, yapılacak en iyi şey olası riske karşı hamlenizi korumak. İşi bitirmeye hevesli olduğunuzu ve verimli ve etkili çalışmayı arzuladığınızı gösterin.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

BANKA MEMUR ALIMI BANKA MÜLAKAT HİKAYELERİ

Yazılı sınavı geç tikten sonra, sözlü mülakata çağrılmıştım. Çok heyecanlı ve rahatsızdım. Güç toplamak için vitamin hapı, enerji içeceği, kahve ve şeker yiyip girmiştim. Mülakat toplu bir mülakat türü idi. Yaklaşık 10 kişi kadardık. En sonda ben oturuyordum. Görevlilerden birinin sırtı bana dönük kalmıştı. Bize genel kültüre dayanan bir soru sordular ve bu konu üzerinde bir beyin fırtınası oluşturmamızı istediler. Konu AB ye girilirse ekonomiye katkıları ne olur idi. Bunda gerek genel kültürümün iyi olması, gerekse topluluk içerisinde öne çıkıp konuşmanın hoşuma gitmesinden dolayı başarılı olduğumu düşünüyorum. En fazla fikrini ortaya koyanlardan birisi bendim. Beyin fırtınası bittikten sonra tek tek kendimizi anlatmamızı istediler. Herkes konuştu ve sıra bana gelince müthiş heyecanlandım. Sus pus oldum. Sesim güçlükle çıktı ve dilim ikide bir sürçmeye başladı. Aksanlı konuşmaktan kendimi alamadım. Yine durumu idare edebildiğimi biraz düşündükten sonra eşimin yaptığı mesleği sordular. Uzun süreli bir yerde kalamayacağını tayinci olduklarını öğrendikleri an benimle mülakatı bitirdiler. Çok korktum. Mülakatımı kısa tutmaları kesin işe alındım ya da kesin alınmadımdı. 3 gün sonra aldığım haberle başarısız olduğumu öğrendim. Çok üzüldüm. Kaybetmeme sebep heyecanımıydı, önyargılarımıydı bilmiyordum ama, o 10 kişi içerisinde en iyi performansı sergileyen, en yüksek tahsili yapan ve dış görünüşüne en önem veren bendim. Keşke işe alınmama sebeplerini şirketler belirtse ve bizde kendimizde olan eksikliklerimizi görebilsek.

 

 

İŞ BANKASI ÇAĞRI MERKEZİ

Sınav çok kolaydı 2 hafta sonra olumlu olarak döndüler sonra mülakata katıldım çok zordu diyebilirim karşıda yüksek bir kürsüde 4 kişi oturuyo hemen karşındada herkezin adının yazdığı masası var önce kendinden bahset öz geçmiş falan işte ama her söylediğine dikkat etmelisin çünkü hemen her söylediğinle ilgili soru soruyolar 4 kişiden biri sürekli soru soruyo biri not ediyo kalan 2 kişide seyrediyo kendini anlatma faslından sonra bir konu atıyo ortaya ve şimdi tartışın diyo benim konum yanlış hatırlamıyosam ‘çocuk yaşta neden sigara içmeye başlar insan’ dı biz 6 kişiydik 10-15 dak. tartıştık sonra teşekkür ettiler

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.3/10 (3 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

BANKA ELEMAN ALIM MÜLAKAT TEKNİKLERİ VE SORU ÇEŞİTLERİ

MÜLAKAT YÖNTEMLERİ VE TÜRLERİ
Herhangi bir iş görüşmesi farklı şekillerde uygulanabilir. Görüşmeciler, farklı görüşme yöntemlerini uygulayarak söz konusu pozisyon için en uygun adayı belirlemeye çalışırlar. Görüşmenin çeşidine göre, görüşmenin yapısı, sorulacak sorular ve ölçülmek istenen nitelikler ve yetkinlikler farklılık gösterebilir. Altı farklı görüşme çeşidinden bahsedebiliriz:
1.Birebir Görüşmeler
2.Panel Görüşmeler
3.Çalışma Arkadaşları Grubu
4.Sıralı Görüşmeler
5.Değerlendirme Merkezi
6.Telefon Görüşmeler
BİREBİR GÖRÜŞMELER
Yapılandırılmamış mülakat da denir.
En çok kullanılan, esnek ama sonuçları çok tartışılan bir yöntemdir. Aday ile tüm görüşmeler bire bir olarak, yalnız yapılır. Bu yöntemde subjektif değerlendirmelerin görüşmeyi etkilemesi kaçınılmazdır; uygulanması halinde görüşme sürecinin çok iyi planlanması ve etkin bir ön hazırlık yapılması şarttır. Birebir görüşmeler genellikle işveren firmanın bir temsilcisi tarafından yürütülür. Bu görüşmelerin yapısı önceden belirlenebileceği gibi, sohbet havasında da geçebilir. Amaç, söz konusu pozisyon için uygunluk derecesinin belirlenmesidir. Bazı firmalar, birebir görüşmeleri çok rahat ve sohbet havasında yürütmeyi tercih eder. Bunun aday üzerinde rahatlatıcı etki yaptığına ve bilgi alış verişini kolaylaştırdığı savunulur. Buna karşılık bazı firmalar “stres görüşmesi” denilen ve adayın doğal tepkilerini ortaya çıkardığı savunulan yöntemleri kullanmayı tercih eder. Birebir görüşmelerin en büyük dezavantajı değerlendirmenin tek bir kişi tarafından yapılması ve daha subjektif kararların verilmesine neden olmasıdır.
Bu tür görüşmelerde katılımcıya görüşmeyi yönlendirme imkanı verilmiştir. Açık uçlu soruar sorulur. “Son işinizde hakkında neler söyleyebilirsiniz?” vb.
Amaç, tartışmalarda alınmayacak bilgi, duygu ve davranışalr hakkında bilgi almaktır. Bu görüşmeyi katılımcılar kontrol ettiğinden, yapılandırılmış sorular sorular sorulmadığından katılımcıları birbirleri ile karşılaştırmak zordur. Bu yöntem daha çok üst düzey yönetici seçiminde kullanılır.
PANEL GÖRÜŞMELER
Bu yöntem, ikiden fazla görüşmecinin veya yöneticinin, birlikte, tek bir aday ile yaptıkları görüşmelerdir. Genellikle çok sayıda elemanın farklı bölümlerde işe alınması planlandığında “toplu alımlar” tercih edilir ve özellikle bankacılık sektöründe sıklıkla kullanılır. Adayı zorlayıcı bir yöntemdir. Şirket açısından bakıldığında ise iyi bir panel yöneticisi ve koordinasyon olduğu takdirde sağlıklı sonuçlar ortaya çıkabilmektedir.
ÇALIŞMA ARKADAŞLARI GRUBU
Bu yöntem, son yıllarda gittikçe daha fazla önem kazanan ekip / takım anlayışının eleman seçme sistemine yansımasıdır. Bu yöntemde seçimin ağırlığı, seçilecek kişinin birlikte çalışacağı ekip üyelerindedir. Bir anlamda panel yöntemine dönüştüğü söylenebilir. Ancak buradaki görüşmenin asıl amacı gruba uyumun ölçülmesidir. Ekip çalışması ve proje bazlı işlerde kullanımın olumlu sonuçlar verdiği gözlenmiştir. Bu tür küçük gruplardan oluşan iş görüşmelerinin amacı daha çok derinlemesine bir görüşme yapmak veya teknik bilgiyi ölçmektir. Bu yöntem ayrıca son işe alım kararını vermeyecekleri halde, başka çalışanların da işe alım sürecinde rol almalarını sağlar. En büyük avantajı, uzun vadede birlikte çalışması söz konusu olan kişilerin önceden birbirlerini tanımalarını sağlamasıdır. Ayrıca çalışanların işe alım sürecine dahil edilmesi onları motive etmekte, karar mekanizmasında önemli rol aldıklarını düşünmelerine olanak vermektedir.

SIRALI GÖRÜŞMELER
Sıralı görüşmelerde birebir ancak birbiri ardına yapılan birkaç görüşme söz konusudur. Burada mülakat yapan her kişi, söz konusu pozisyonun tek bir yönünü inceler – tecrübe, teknik bilgi, yönetim becerisi gibi. Sıralı görüşmeler de birebir görüşmelerin bütün dezavantajlarına sahiptir.

DEĞERLENDİRME MERKEZİ
Bu yöntemde panel görüşmelerin tersine, adayların sayısı üçten fazladır. Adaylara, çalışmak istedikleri alan ile ilgili ve/veya genel yöneticilik yeteneklerini ortaya koyabilecekleri örnek olay / olaylar verilir. Belirlenen süre içerisinde eğitilmiş değerlendiriciler olayı izlemekle yetinirler. Süre sonunda örnek olay tartışılır. Adayların bu süre içerisindeki tüm tutum ve davranışları değerlendirmede dikkate alınır. Adaylar, bunun yanı sıra bazı testlerden de geçirilebilir.
TELEFON GÖRÜŞMELERİ
Sonuçları sağlıklı ancak uygulanması zor bir yöntemdir.
Özellikle ülkemizde az kullanılan görüşme tekniklerinden biridir. Kullanılıp kullanılmayacağı kararı yine pozisyona ve görüşmeleri yürütecek olan kişilerin tercihine kalmıştır. Telefon görüşmeleri iki şekilde kullanılabilir:
Bunlardan ilki gazete ilanında verilen telefonlara adayların başvurması ve telefon eden adaylarla görevliler tarafından telefonda bir ön görüşme yapılmasıdır
İkinci bir alternatif ise başvuran adayların özgeçmişleri üzerinden bir ön eleme yapılmasının ardından yüzyüze görüşmelere geçilmeden önce bir ikinci eleme unsuru olarak; veya özgeçmişte açık olmayan bazı konuları aydınlatmak amacı ile telefon görüşmelerinin yürütülmesidir.
Telefon görüşmelerinin en büyük avantajı diğer yöntemlere göre daha hızlı olmasıdır. En acil olarak ihtiyacınız olan bilgileri telefonda öğrenebilirsiniz. Ses tonu, dil hakimiyeti, telaffuz gibi konularda önemli bilgiler verir, ve bu nedenle özellikle telefonda müşteri hizmeti veren birimler için yapılan eleman alımlarında tercih edilen bir yöntemdir.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

BANKA ELEMAN ALIMI MÜLAKATTA YAPILMASI VE YAPILMAMASI GEREKEN HAREKETLER

Yapılması gerekenler


Kendinden emin ve güvenli bir şekilde el sıkış.
Söyleyeceklerini kendinden emin, yüksek sesle ve iyi bir gramerle söyle.
Kariyer hedefinin kesin ve net olduğunu göster.
Mülakatı yapan kişiyi rahatsız etmeyecek kadar gözünün içine bak.
Başvuru formlarını doğru ve açık bir şekilde doldur.
Daha önceden şirketle ilgili yeterli bilgi edindiğini belli et.
Eleştirilere açık ol.
Pozisyon ve şirket hakkında soracağın soruları belli et.
Kendine güvendiğini göster.
Çok fazla ciddi olma, esprilere gülerek karşılık ver.
Küçük bir not defteri ve kalem getirmeyi unutma.
Mülakatı yapan kişiye konuşma sırasında adyıla hitap et.
Beklenmedik ya da zor sorulara düşünmeden cevap verme.
CV’nin ve referans mektuplarının birer kopyalarını yanında götür.
Mülakat sonrası eğer işe alan seni aramıyorsa sen onu ara.
Söylediklerinle ilgili örnekler vermeye çalış.
Mülakat sonunda ne zaman belli olacağını sor ve tekrar bu işi gerçekten istediğini ve uygun olduğuna inandığını belirt.
Görüşmecinin elini sıkıp teşekkür etmeyi unutma.

Yapılmaması gerekenler
Fazla agresif davranma.
İlgisiz ve heyecansız görünme.
Asıl amacının para olduğunu gösterme.
Daha ilk mülakatınsa hemen en iyisini bekleme.
CV’ndeki yanlışlıklar için kendini özür borçlu hissetme.
Eski çalıştığın şirketlerdeki kişileri eleştirme, pozitif ol.
Okul hayatına karşı olumlu düşünceler beslemediğini gösterme.
İeni fikirlere açık olmadığını gösterme.
Önyargılı davranma.
Seçici ol, her çağrıldığın yere gitmek zorunda değilsin.
Mülakata geç kalma, fazla erken de gitme, zamanından beş dakika önce orada olmaya çalış.
Mekan ve zaman kısıtlamaları yapma.
Mülakatta, olmayan bir kişiyi referans gösterme. Tutamayacağın sözler verme

Tepkilere tutsak kalma, bazıları sırf seni yanıltmak için yapılıyor olabilir.
Mülakat sırasında asla not alma, mülakat çıkışında özet olarak yazabilirsin.
Unutma; mülakatı sen kontrol edebilirsin.
Mülakat yapacak olan kişi sana bir şeyler ikram ettiğinde geri çevirme; bu senin sosyal olaylara açıklığını gösterir.
Oturun denilmeden oturma.
Vücut diline dikkat et; fazla hareketli olma, ellerini mümkün olduğunca az hareket ettir, gözlerini mülakatı yapan kişiden fazla ayırma, kollarını bağlayarak oturma, bu senin kişilerle iletişime kapalı olduğunu gösterir diyor bazı psikologlar.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

BANKA İŞ BAŞVURULARI MÜLAKATTA ERKEKLER NE GİYMELİ

Eğer geleneksel bir şekilde giyinmek gerekiyorsa, şunları giy: Koyu renk (gri en iyisi) bir takım elbise ve beyaz, aşağyya kadar düğmeli gömlek. Siyah takım giymemeye gayret et, görüşmenin havasına gereksiz bir resmiyet katabilirsin.
Kravat takmalısın. En güzeli ipek kravat… ayrıca kravatın sade olmasına da özen göster – alacalı bulacalı bir şey olmasın sakın!
Takılar – saat takabilirsin ama küpe, kolye, incik ve boncuktan uzak dur. Görüşme esnasında parıldamana hiç gerek yok!
Koku – hafif kokusu olan bir şeyler sürün ve fazla sıkmadığından emin ol.
Ayakkabı – ayakkabılarının takımına uygun, boyalı ve temiz olmasına özen göster.
Saç – çılgın saç şekillerinden uzak dur – saçın temiz ve düzgün olsun yeter.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

BANKACILIK SINAVI BAŞVURULARI MÜLAKAT SINAVINA HAZIRLANMA

Küçük bir planlama ile hemen hemen her iş görüşmesinin altından dengeli ve emin bir şekilde kalkabilirsiniz. Esas olan mülakata iyi bir hazırlık ve pozitif bir yaklaşım içerisinde olmaktır.
Hazırlanırken;
• Önceden ne istediğinizi bilin: Tam olarak pozisyonun ne olduğunu, ne kadar eğitim alabileceğinizi, kısa ve uzun vadeli şirketin sunduğu fırsatları, maaş, ve iş ortamı gibi bilgileri öğrenin.
• Başvurduğunuz şirketin broşür ya da yıllık raporlarını okuyarak bilgi edinin.
• Business Week, The Wall Street Journal gibi iş dünyası ile ilgili yayınları okuyarak gündemi takip edin.
Mülakat öncesi
Kendine has güçlü özelliklerini, yetersiz yanlarını, yeteneklerini, amaçlarını belirle.
Kariyer uzmanları, şirket ve sektör hakkında bilgi sahibi olan adayların şansının rakiplerine göre çok yüksek olduğunu söylüyorlar.
Her zaman mülakata çağırıldığın şirketin neler yaptığını önceden ya web adresinden, ya şirketi bizzat arayarak ya da şirketi bilen birinden öğrenmen gerekir. Önceden şirket hakkında araştırma yapmak sana hem genel bir fikir verir, hem de seni mülakata alan kişinin gözünde araştırmacı bir kişilik sergilersin.
Neler diyeceğini kafanda önceden tasarla.
Danışacağın birinden genel soru tiplerini öğrenerek ne gibi cevaplar verebileceğini önceden düşün.
İşe alana soracağın soruları önceden belirle.
İşe alanın ne beklediğini önceden düşünmen gerekir:
Senden beklenen kişisel özellikler nelerdir (Örn: dürüstlük, ataklık, yeni fikirlere açıklık, eleştirisellik, hızlılık… vb.),
Daha önceki iş tecrübelerinden bu pozisyon ile ilgili olanları daha çok ön plana çıkarıp, beklentilerini karşılayabiliyor musun,
Kendini net ve açık ifade edebiliyor musun, kelimeleri doğru zamanda ve doğru yerde kullanabiliyor musun,
Birçok işveren adayların aldığı not ortalamalarına önem verir, eğer seninki düşükse bunu net bir şekilde açıklayabiliyor musun,
Kısa vadeli ve uzun vadeli hedeflerin iş başvurunla doğru orantılı mı?
Gerekli hazırlıkları tamamladıktan sonra yapman gereken tek şey rahatlamak ve kendine şunları hatırlatmaktır:
Cevap veremeyeceğin hiçbir soru yok.
O pozisyon için uygunsun.
O şirkete yararlı olabilirsin.

Mülakatçıların isimlerini öğrenmeli ve soru sorarken ismi ila hitap edin
Mülakata başlamadan önce firma ve pozisyon hakkında bilgi rica edin
Mülakat sırasında izin alarak, daha önce hazırlamış olduğunuz soruları sormanız karşı
tarafta olumlu etki yapacağını unutmayınız
Mülakat sırasında ihtiyaç duyacağınız bilgileri not almanız ilerde size yarar olacaktır
Pozisyon için yabancı dil gerekli ise mutlaka mülakatın bir kısmının veya tamamının yabancı
dilde geçeceğini unutmayınız.
Mülakat sırasında soğuk kanlı ve rahat olmalısınız
Görüşmecilerle iyi bir bağ kurmalı ve pozitif bir enerji vermelisiniz
Mülakatlarda herhangi bir içecek almamayı tercih edin. Sadece görüşmeye odaklanın.
Kendinizi çok başarılı bir kişi olarak görün ve buna motive olun
Kendinize güven duyduğunuz beden dilinizden belli olmalıdır
Güçlü yönlerinizi ön plana çıkarın
Karşı taraf konuşurken size yararlı bilgiler sunacağı için mülakatçının sözünü kesmeyin
Vermiş olduğunuz bilgiler özgeçmişinizde yer alan bilgilerle örtüşmeli
Kararlı olmalı, kariyer hedeflerinizi net olarak açıklamalısınız.
Gelecekle ilgili planlarınızı açıkça ortaya koymalısınız
Beden dilinize dikkat etmelisiniz
Bu pozisyonu ve firmayı neden tercih ettiğinizi net belirtmelisiniz
Eğitim yaşamındaki başarılarınızı ve sosyal faaliyetlerinizden söz etmelisiniz
İş yaşamında rol aldığınız projelerden ve güçlü yetkinliklerinizden bahsetmeniz yararlı
olacaktır.
Mülakatlarda iş odaklı konuşmaya odaklanmalı ve subjektif değerlendirmelerden uzak
durmalısınız
Mülakatın karşı tarafı ikna etme süreci olduğunu asla unutmayınız.
Neden sizi alması gerektiğinin gerekçelerini anlatmalısınız
Bugüne kadar almış olduğunuz ödüller ve okul dereceleriniz varsa mutlaka belirtmelisiniz
Mülakat bitiminde bu sürecin bundan sonraki gelişmeleri hakkında bilgi alın
Mülakat sırasında daha önce vermemiş iseniz, referanslarınızı verin
İlk mülakatlarda ücret konusuna girmeyin, eğer sorulacak olursa ortalama bir rakam
olarak söyleyin, bu konuda firma ücret politikasına uyacağınızı bildirin.
Ücret talepleri genelde bir eleme aracı olmadığını bilin.
Mülakattan ayrılırken görüşmecilere teşekkür edin.

Mülakata giderken kıyafetin önemi

İş görüşmelerinde ilk izlenim en önemli unsurlardan biridir, dolayısyıla başvurulan şirketin kurum kültürüne uyacak bir kıyafet ile mülakata katılmak yararlı olacaktır. Mehmet Zeki Önal, “İş Başvurumu, CV İazımı, Mülakatlar Hakkında” yazısında Philip Morris, Glaxo Smith Klein, Citibank ve Humanitas yetkilileriyle yaptığı görüşmeler sonucu dış görünüş hakkında birçok bilgi vermiş: Philip Morris yetkililerine göre ; “Dış görünüş, kişinin kendisine, görüşmeye gittiği kuruma ve görüşmeye verdiği önemin/özenin bir göstergesidir. Temiz, bakımlı ve özenli bir görünüm adaya önemli bir avantaj sağlayabilir. Hangi kurumla ne pozisyon için görüşecek olursanız olun, çok sportif (kot pantolon, spor ayakkabı) ve fazla abiye kyyafetler giymekten kaçının. Bayanlar için etek-ceket, pantolon-ceket veya kumaş pantolon-gömlek ğ hırka tarzı kyyafetler, beyler için de yine aynı şekilde takım elbise, pantolon – ceket – kravat tercih edilen kyyafetlerdir. Kirli saç, aşırı makyaj, tıraşsız bir yüz gibi faktörler şansınızı olumsuz yönde etkileyebilecek özelliklerdir”; Humanitas yetkilileri ise; “İş görüşmelerine giderken görünüşünüze, giysilerinize özen gösterin. Uyumlu ve sade giyinin” diyorlar.

Sadece kıyafetler de önemli değildir; aynı zamanda şirketlerin dış görünüşle ilgili bazı kriterleri de olabilir; zayıf olmak, güzel olmak, çekici olmamak, şişman olmak, uzun boylu olmak, kısa boylu olmak, yakışıklı olmak… vb. Örneğin Amerika’da yapılan bir araştırmaya göre çekici ve güzel bayan müdürlerin fazla çekici olmayan bayan müdürlerden daha az dürüst ve daha az adil oldukları saptanmış (Gerald Adams, Utah State Universitı). Hatta Fransa’da yapılan bir araştırmada da, işe alınacak bir müdürün gözlerine, saçlarına, yüzüne ve ellerine bakıp olumlu ya da olumsuz karar veren şirketler de ortaya çıkmış ve bununla beraber de ‘Morphopsıchologı’ (İapı Psikolojisi) bilim dalı Fransa’da önem kazanmış [Bruno Vincenti, Centre des Jeunes Dirigeants in Paris ; Sherrı Buchanan (International Herald Tribune)].

Genel olarak eğer görüşmeye gideceğin şirket çok ciddi bir pozisyon öneriyorsa, çok ünlü ve Türkiye çapında sermayesi büyükse, her zaman siyah bir takım daha uygun olacaktır, ama asla bir mülakata giderken kahverengi bir takımla gitme; bu, kişinin içine kapanık, değişmelere ve yeni fikirlere kapalı bir kişiliğe sahip olduğu şeklinde yorumlanabilir. Bu, rengarenk giyinmelisin anlamına da gelmemeli; yine de biraz konservatif renklere odaklanmalısın: gri, siyah, lacivert, krem rengi… vb. Bayanlar asla fazla abartılı makyaj yapmamalı, her zaman sade, yüzlerini ne fazla süslü ne de fazla yorgun gösterecek derecede makyaj yapmalılar. Saçlar, ciddi bir yere gidildiğinin farkında olarak yapılmalı. Erkekler için de fazla saç jölesi belki de karşıdaki kişiye rahatsızlık verebilir, parfüm kullanılacaksa çok fazla abartılı olmayan kokular tercih edilmeli.

Unutmamak gereken şunlar; bakımlı, prezentabl, kendi kişiliğini yansıtıcı, kendine güvenli olmalı, ama asla abartılı olmamalısın.

Mulaktta Kendini Tanıtmak
Eleman seçme ve işe alma görüşmeleri yapan insan kaynakları yöneticilerinin çok yaygın karşılaştıkları bir durum vardır. Adaya “kendinizden bahseder misiniz? Siz nasıl bir insansınız?” tarzında bir soru sorduklarında genellikle aldıkları cevap, “vallahi ne desem bilmem ki…, yani nasıl söylesem…, arkadaşlarım benim çok (sevecen, çalışkan, dürüst, özverili, ekip çalışmasına yatkın vs. ) olduğumu söylerler” şeklinde bir cevap alırlar.
Bu durum, adayın kendisi hakkında tarafsız olamayacağı ve bu nedenle inandırıcılığının zayıf kalacağı endişesi ile fazla konuşmak istemediğini düşündürebilir. Kendisi hakkında konuşmamak alçak gönüllülük olarak da algılanabilir. Ancak, gerçekte durum, çoğu kez adayın kendisini iyi tanımamasından ve doğru bir şekilde tanıtacak ifade yeteneğine sahip olmamasından kaynaklanır.
Günümüzde, kendi özelliklerini, üstün ve zayıf yönlerini, genel eğilimlerini, temel tercihlerini, yaşamına yön veren inanç ve değerleri tam ve doğru olarak bilmeyen çok sayıda genç insan -ne yazık ki- iddialı bir şekilde iş aramaktadır. İş ve meslek seçmek ve bir kariyer yapmak isteyen insanların her şeyden önce kendilerini tanıması gerekir. Bu belki kolay bir süreç değildir. Ancak, iş yaşamında başarılı olmak, sağlıklı ve sürekli iş ilişkileri kurmak, genel anlamda huzurlu ve güvenli bir hayat yaşamak açısından son derece önemlidir.
Kendisini iyi tanımadığı için özelliklerini, yeteneklerini, değerlerini ikna edici bir şekilde ortaya koyacak cümleleri kuramayan, uygun sıfatları bulamayan insanlar çoğu kez olduklarından daha az değerli görülürler. Bu nedenle de hak ettikleri ve gerçekten etkili olacakları iş fırsatlarını kaçırırlar. Diğer taraftan, kendilerini gerçekte olduklarından daha farklı ve üstün gören ve gösteren ve bu konuda oldukça başarılı olan insanlar da vardır. Kendilerini olduklarından farklı gösterme çabalarında başarılı olmalarının temel bir nedeni buna kendilerinin de inanmalarıdır. Diğer bir ifadeyle, bu insanlar da kendilerini doğru tanımamakta, zayıf yönlerini görmemekte, üstün yönlerini ise abartmaktadırlar.
İş mülakatlarından sonra çoğu yöneticinin beklentilerinin gerçekleşmediğini görmesi ve hayal kırıklığı yaşaması, kendisini iyi ifade edemeyen değerli adayları kaçırmasından ve buna karşın kendisini olduğundan daha değerli olarak pazarlayan adaylara inanması ve daha sonra aldatıldığını düşünmesinden kaynaklanmaktadır. Kendi değerlerinin farkında olmayan, bunları anlatamayan ve bu nedenle iyi iş fırsatlarını kaçıran çok sayıda adayın yanı sıra kendisini olduğundan farklı göstererek işe alınan adaylara da sıkça rastlanmaktadır. Bu insanlardan sahip olduklarını söyledikleri yeteneklerini kullanmaları istendiğinde, ya da kendilerini kanıtlamaları gerektiğini hissettiklerinde çeşitli bahaneler / senaryolar uydurulmaktadır. Çok sıkıştırıldıklarında da bu insanlar ya işten ayrılmakta ya da işten çıkarılmaktadırlar.
Bir insanın kendini tanıması, tarafsız bir şekilde değerlendirmesi ve bunu açık bir şekilde ifade etmeyi öğrenmesi çoğu zaman kolay ve hızlı olmayan bir süreçtir. Bazı durumlarda da cesaret gerektirir. Bazen, bir insanın kendisine bile açık ve dürüst olması kolay değildir. Gerçeklerle yüzleşmek, eksik ve zayıf yönlerini kabul etmek, gerçekte ne olduğunu ve ne olmadığını yüksek sesle dile getirmek cesaret isteyebilir. Ancak, uzun dönemli beklentiler, sağlıklı ve sürekli ilişkiler söz konusu olduğunda yapılması gereken budur.
Bir insanın kendini tanıması için en az dört konuda tam ve doğru bilgi sahibi olması gerekir. Bunlar; bilgileri, becerileri, istekleri ve inançları ile ilgili bilgilerdir.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

BANKACILIK SINAVI MULAKAT NEDİR

Mülakat, işveren ya da  şirket yöneticileriyle işe başvuran adayın dakika süren bir oturumda adayın geçmişi, kişiliği, bilgi birikimi, akademik başarıları ve kariyer hedefleri gibi konuları gözden geçirdikleri toplantıdır. Mülakat süresi, başvuran aday sayısına ve şirketin işe alma/ görevlendirme politikasına bağlı olarak değişebilir. Mülakat, aynı zamanda başvuran adayın  şirketin çalışma anlayışı, iş tanımındaki öncelikleri, yönetim politikası ve yöntemleri konusunda fikir edinmesini sağlar.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)